תמיכה בלמידה מאותגרת בעיות ולמידה מבוססת פרויקטים המווסתות עצמית

English, M., & Kitsantas, A. (2013). Supporting Student Self-Regulated Learning in Problem- and Project-Based Learning. Interdisciplinary Journal Of Problem-Based Learning, 7(2), 127-150.


כדי להצליח בלמידה מאותגרת בעיות ובלמידה מבוססת פרויקטים, הסטודנטים חייבים לקחת אחריות על תהליך הלמידה על ידי קביעת מטרות, פיקוח, עשיית רפלקציה, ותמיכה בהנעה שלהם מתחילת הפרויקט ועד סופו.

אולם, עבור סטודנטים רבים, תהליכים אלה אינם מתרחשים בקלות או באופן טבעי.
על כן, סביבת הלמידה ופרטיקות ההוראה בלמידה מאותגרת בעיות (PBL) חייבת להיות מתוכננת עם כוונה לתמוך בלמידה המווסתת עצמית (SRL) של הסטודנטים.

מאמר זה מתאר את המאפיינים של סביבת הלמידה הספציפית ואת פרקטיקות ההוראה שנראה כי הן מטפחות את האחריות של הסטודנט ללמידה בכל שלב של למידה מאותגרת בעיות, במטרה לתת הנחיות למחנכים לגבי פיתוח למידה מווסתת עצמית (SRL) בלמידה מאותגרת בעיות (PBL), ובסופו של דבר, פיתוח היכולת וההנעה של הסטודנט ללמוד.

כדי להשיג זאת, מוצג מודל תיאורטי לגבי הקשר בין למידה מווסתת עצמית לבין למידה מאותגרת בעיות, יחד עם קווי הנחיה המונעים על ידי מחקר לגבי כיצד לקדם את האחריות של הסטודנט ללמידה בלמידה מאותגרת בעיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya