תלקיט – לא לתלמידים בלבד: שיפור תהליכי ההערכה בבית הספר ובהכשרת מורים

נחשון, מ' ורום, א' (2018). תלקיט - לא לתלמידים בלבד: שיפור תהליכי ההערכה בבית הספר ובהכשרת מורים, תל אביב: מכון מופ"ת

כלי מרכזי וחשוב, המאפשר ביטוי לייחודיות של הלומדים ולשונות ביניהם והמספק מענה לצורכיהם המגוונים, הוא התלקיט: אוסף מכוון של עבודות תלמיד (בתהליך או גמורות), המציג את מאמציו, התקדמותו והישגיו בתחום אחד או יותר. לכלי זה ערך מוסף - הוא מאפשר לבחון לעומק את איכות עבודתם של המורים. בספר חדש מוצגים מחקרים שערכו הכותבות מתוך ראיית התלקיט ככלי למידה-הוראה-הערכה, לצד היותו מודל ייחודי לפיתוח פרופסיונלי של מורים מִשלב היותם מורים מתחילים ועד היותם מורים מנוסים המובילים את תהליך הטמעת התלקיטים בשדה.

בספר חמישה פרקים. שני הפרקים הראשונים עוסקים בבסיס למחקרים – בהערכה לשם למידה (הל"ל) ובתהליכי ההוראה-למידה-הערכה במקצוע מדע וטכנולוגיה לכול (מוט"ל). בפרק השלישי מתוארת הדרך להיעזר בתלקיטי התלמידים כדי להעריך את איכות עבודתם של המורים. בפרק הרביעי מוצגים שני מחקרים שנערכו בקרב תלמידי מוט"ל ובקרב סטודנטים מתכשרים להוראה. מחקרים אלו עוסקים בעמדות כלפי הלמידה השיתופית והלמידה האישית. בפרק החמישי נבחנת ההערכה באמצעות התלקיט מבעד לעיני המתכשרים להוראה.

 

ד"ר מיכל נחשון, מהמכללה האקדמית לחינוך אורנים ומהפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה בטכניון, משמשת מפמ"ר מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב) מאז ייסודו של המקצוע, ובהמשכו - מפמ"ר מדע וטכנולוגיה לכול (מוט"ל) בנתיב העיוני.

ד"ר אמירה רום, מומחית להערכה בחינוך מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה ומהיחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

לרכישת עותק מקוון או מודפס של הספר

http://www.mofet.macam.ac.il/mylibrary/books/Pages/3233.aspx

לקריאה נוספת

תלקיטים אלקטרוניים מגבירים למידה מכוונת-עצמית של תלמידים: סקירה שיטתית של גורמי השפעה

פסגת התלקיט המקוון: הצגת חשיבה ביקורתית ובניית זהויות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya