תלקיטים אלקטרוניים מגבירים למידה מכוונת-עצמית של תלמידים: סקירה שיטתית של גורמי השפעה

Beckers, Jorrick; Dolmans, Diana; van Merrienboer, Jeroen. "e-Portfolios enhancing students' self-directed learning: A systematic review of influencing factors", Australasian Journal of Educational Technology, 2016, Vol. 32 Issue 2, p32-46.

תלקיטים אלקטרוניים הופכים ליותר ויותר פופולריים בקרב מחנכים ככלי למידה. מחקרים מסוימים אף מראים שניתן להשתמש בתלקיטים אלקטרוניים כדי לסייע בפיתוח של מיומנויות ללמידה מכוונת-עצמית.

מיומנויות כאלה כוללות הערכה עצמית של ביצועים, ניסוח של מטרות למידה, ובחירה של משימות עתידיות. אולם, עדיין לא ברור באילו תנאים התלקיטים האלקטרוניים מסייעים באופן אופטימלי לפיתוח מיומנויות אלה.

המחברים ערכו סקירה שיטתית שמטרתה לזהות ולהבין את ההשפעות על פיתוח של למידה מכוונת-עצמית באמצעות תלקיט אלקטרוני.

קריטריונים להכללה שימשו כדי לבחור מחקרים עכשוויים ואיכותיים אשר התמקדו בתלקיטים אלקטרוניים ודיווחו אודות השפעה על למידה מכוונת-עצמית.

נמצאו 17 מאמרים שענו על הקריטריונים של ההכללה. זוהו גורמים מוסדיים, גורמים של תכנית הלימודים, גורמים של תהליך הלמידה, גורמים אישיים וגורמים הקשורים לתלקיט.

השימוש בתלקיטים נעשה בצורה היעילה ביותר כאשר הוצע פיתוח סגל שמטרתו להנחות מיומנויות למידה מכוונת-עצמית, כאשר התלקיט משולב בשגרת הלימודים, כאשר מורים מדריכים תלמידים באופן קבוע, כאשר מיושם פיגום להגברת הנעה, וכאשר התלקיט מתוכנן כדי לסייע לכל הפחות בקביעת מטרות, ניתוח משימות, יישום תכניות, והערכה עצמית.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

שימוש בפייסבוק כתלקיט אלקטרוני להגברת ההתפתחות המקצועית של פרחי הוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya