תכנית ה- M.Ed. להוראה רב-תחומית במדעי הרוח במככלת אורנים

ירחון מכון מופ"ת , יולי 2008 , גליון מס' 34
התכנית להוראה רב-תחומית של מדעי הרוח היא הוותיקה מבין התכניות שמציעה מכללת אורנים וכבר צברה ניסיון וידע במפגש בין כוונות מפתחי התכנית לקהל המורים שלומדים בה. בשיעורי התכנית נפגשים מורים שהם בוגרי חוגים שונים במדעי הרוח והחברה. מורים אלה הגיעו מרקע תרבותי-חברתי שונה, והם מלמדים בבתי הספר תלמידים מרקע וגיל מגוונים. כל אחד מהלומדים מביא אל הדיון את עולם מושגיו, תרבותו וידיעותיו. ולפיכך השיח בשיעורים מרתק ופותח דיון רחב בנושאים המשמעותיים לכל מורה ומחנך.
התכנית להוראה רב תחומית של מדעי הרוח מבקשת להעצים מורים שיחזרו אל בתי הספר וייטלו על עצמם את התפקיד החיוני להוביל צוותים לבניית יחידות לימוד משמעותיות לתרבות בתי הספר שלהם, בין שבתחום הוראת מדעי הרוח, בין שבתחום הפעילות החברתית, סביב לוח השנה וחגיו ובהתמודדות עם דילמות חינוכיות שעל סדר היום.
כדי  לאפשר התמקצעות אישית ואפיק לתרומה ייחודית בבית הספר ובקהילה מציעה התכנית ללומד שלוש מגמות המכוונות לשלושה תחומים שונים במעגל הבית-ספרי והקהילתי.
האחת עוסקת בתכנון לימודים אינטגרטיבי של מקצועות הטקסט, השנייה מתמקדת בתרבות ובחינוך יהודי, והשלישית באוצרות, אמנות וחינוך מוזיאלי.
המגמה לתכנון לימודים אינטגרטיבי של מקצועות הטקסט מציעה ללומדים מבט ביקורתי על תכניות הלימודים הקיימות ודיון ביחידות לימוד שבתי ספר מתכננים ומפעילים. העשייה הנפלאה המתרחשת ברבים מבתי הספר מאופיינת במסירות ובהתלהבות של מורים המחפשים לחדש ולעדכן את הוראתם. הם פועלים מתוך ידע פדגוגי-פרקטי שהם רכשו במהלך עבודתם ומתוך אינטואיציה. במהלך הלימודים בתכנית הם בוחנים את עשייתם באמצעות תאוריות וגישות מחקריות המזמינות להתבוננות מושכלת ולבדיקה מובנית של צורכי השדה ושל העשייה החינוכית.
המגמה לתרבות וחינוך יהודי מפגישה את הלומדים עם מגוון דילמות ונושאים המבררים את שאלת התרבות היהודית החילונית מנקודות תצפית שונות. הם מבררים לעצמם את תפיסתם שלהם בסוגיה זו, בוחנים אילו תפיסות של תרבות יהודית נמצאות בבסיס הרציונל של טקסים, תכניות לימוד ופעילויות חינוכיות שונות שהם מפעילים בשדה ונהנים ממפגשי לימוד ועיון שבהם נידונים היבטים שונים של תרבות יהודית חילונית.
המגמה לאוצרות, אמנות וחינוך מוזיאלי מבקשת לדון עם המורים למדעי הרוח והאמנויות בשאלות של יצירה, של ייצוג ותצוגה ושל שימור הזיכרון של הקהילה הבית-ספרית. כל זאת מתוך תפיסה שהמוזיאון הוא סביבת למידה בעלת עוצמה שאינה מנוצלת באופן מלא ונכון בשדה החינוכי.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya