תכנית התקשוב החינוכי של משרד החינוך – היבטים כלכליים ומשמעותם

דו"ח מבקר המדינה האחרון לגבי תכנית התקשוב הלאומית בחינוך מראה פערים משמעותיים בין הצהרות לגבי יעדי התכנית ובין התקצוב בפועל שניתן לתכנית חשיבה זו במערכת החינוך. פערים עשויים להתגלות גם בין הפדגוגיה של המורה במרכז ובין הדרישות הבינלאומיות להעמדת התלמיד במרכז.


דוח ביקורת שנתי 62 לשנת 2011 ולחשבונות שנת הכספים 2010 (הדוח המלא) - תקשוב מערכת החינוך
www.mevaker.gov.il


מאת:: ד"ר רפי דודזון

ערפל כבד מעל שמי התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. כולנו יודעים כי האינדיקטור העיקרי לסדרי עדיפויות בפרויקטים בכלל ולאומיים בפרט הוא התקציב שניתן לביצועם. האם מישהו יודע מה בדיוק מתרחש עם תקציבי התכנית לתקשוב ומיומנויות המאה ה-21 הנ"ל. ערפל סמיך מכסה את האופק של תכנית זו. בתחילה נאמר על ידי מוביליה כי מדובר ב-5 מיליארד ש"ח! תוך זמן קצר שונה המספר הזה ל-3.2 מיליארד ש"ח. בפועל לשנת 2011 דובר על 420 מיליון ש"ח . ומה לגבי שנת 2012 זה עדין לא ברור, מה שידוע הוא שזה יהיה משהו מתוך 510 מיליון שמשרד החינוך יקבל עבור תכניותיו לתקשוב ולהעלאת ההישגים. כלומר, גם במקרה הטוב ביותר בשנה הקרובה יהיה תקציב דומה לשנה הקודמת. האם יש גם בטחון לשנים הבאות?

התשובה בבירור, לא! כלומר זה תלוי בהערכת תפוקותיה של התכנית במהלך שנתיים אלה ובסדר העדיפויות שיקבע המשרד בשנים הבאות. במילים פשוטות כרגע שום דבר לא מבטיח המשכיות בתקצוב התקשוב החינוכי גם בשנים הבאות. מבקר המדינה כתב על כך ומתריע בעניין זה. כל זה כאשר המשרד לקח סיכון גדול ביותר בהחלטות שקיבל ביחס לתשתיות. המשרד התעלם מהפער השלילי לרעתנו של מרבית בתי הספר ביחס הקיים בין מספר התלמידים למספר המחשבים, לעומת ארצות העולם המתקדמות. הפער הוא גדול מאד ומשמעותו שלא ניתן לתלמידים להתנסות בלמידה מתוקשבת בכיתות עצמן (אלא במעבדות שיש בהן חוסר גדול במחשבים ראויים לשימוש). המשרד החליט על פדגוגיה שבה המורה במרכז ולא התלמיד ונתן בידיו אמצעים להוראה מתוקשבת פרונטלית בלבד. אם מבחני ה- OECD והעולם המפותח ידגישו מיומנויות שיש ללומדן בכיתה עם מחשבים (כמו עבודה בצוותים) לא בטוח שהתלמידים יוכנו למיומנויות המאה ה-21 ולבחינות הבינלאומיות המבוססות על יכולות של התלמידים ללמוד בעצמם עם מחשבים. כרגע המצב הלא ברור הזה מדאיג וצריך לעורר חשיבה אצל כל מי שדואג לחינוך ילדינו בעידן זה ( ד"ר רפי דודזון)


פרסומים נוספים של ד"ר רפי דודזון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya