תכניות אלטרנטיביות להכשרת מורים- סקירת מידע בינלאומית

המסלולים החלופיים מספקים בארה"ב כ-200,000 מורים חדשים מיד שנה.

התכניות החלופיות  בהכשרת מורים פתוחות לקהל בוגר יותר, לבעלי ידע דיסציפלינארי רב, לבעלי ניסיון בעולם העבודה, לבעלי משפחות, ליותר אנשי מיעוטים, ליותר גברים וליותר אנשים המחפשים עמדות בבתי הספר שבוגרי ההכשרה המסורתית אינם מעוניינים להשתלב בהם. כיום בתי הספר לחינוך והמכללות מנסים לשלב קהל לומדים מסוג זה בתכניות הכשרה שיש להן מאפיינים של הכשרה מסורתית ובכך הם יוצרים בלבול רב בהבנת המושג "תכנית חלופית".

נקודות סיכום

יתרונות בתכניות הכשרה אלטרנטיביות:

כדי לענות על בעיות של מחסור חריף במורים, החלו חלק מן המדינות בארה"ב לפתח מסלולי הכשרה אלטרנטיביים למורים וזאת כדי לנסות לפתור את "צוואר הבקבוק" שנוצר. חלק מן המדינות העביר חקיקה מהירה המאפשרת הכשרה להוראה במסלולים מקוצרים, חלקם בלמידה מרחוק ובחלקם באמצעות הכשרה מעשית בבתי הספר עצמם.

אחוז גבוה מפרחי הוראה שהוכשרו בתכניות אלטרנטיביות, דיווח שהשיפורים שבוצעו בתכניות הליווי המקצועיות היו משמעותיים מבחינת יכולות ההתמודדות שלהם, ובעיקר - השיפורים שהוכנסו בתחומי ניהול כיתה, ניהול זמן ושיתוף פעולה עם מורים עמיתים בביה"ס.

ההנחיה הפדגוגית הצמודה לאורך כל שלבי ההכשרה התיאורטיים והמעשיים נמצאה כגורם משמעותי בהכשרת פרחי ההוראה למורים איכותיים בתכניות הכשרה אלטרנטיביות.

מומלץ להגביר את כיווני הדרכה שנועדו להשביח את ההתפתחות המקצועית של המורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים, לרבות חשיפת המורים לשיטות הוראה מתקדמות.

חלקים ניכרים מההכשרה האלטרנטיבית התיאורטית בארה"ב, למשל, מועברים בשיעורים מתוקשבים באינטרנט וההדרכה המעשית מתקיימת בבתי הספר שמחוברים לאותה מערכת מתוקשבת. שימוש מוגבר זה בטכנולוגיות מתוקשבות, כגון ועידות וידאו, תורם רבות לפרחי ההוראה ולהכשרתם המעשית המותאמת למציאות ביה"ס .

מרבית הפונים למסלולי הכשרה האלטרנטיביים בארה"ב, הושפעו משיקולים חברתיים ומוביליות חברתית, ביניהם רצון להגשמה עצמית ורצון לסייע לילדי מיעוטים.

מנהלי בתי הספר המעסיקים את בוגרי המסלולים האלטרנטיביים, מעידים כי מדובר במורים בעלי מוטיבציה עצומה המשביחים את ההוראה בכיתה למשנה לשנה ולעתים אף עולים על המורים הרגילים של ביה"ס.

רוב המשתתפים בתכניות אלטרנטיביות, רוכשים ניסיון רב על ידי עבודה ישירה עם ילדים והוריהם וניתן להעריך ששיעור ההישרדות שלהם במקצוע יהיה ארוך יותר מאשר מועמדים מסורתיים להוראה;

בגלל ניסיונם בשטח, התורם להבנה טובה יותר של ילדים צעירים ומשפחותיהם, הסטודנטים באופן כללי הינם בעלי מוטיבציה גבוהה יותר בזמן הלימודים והשלמת התואר;

הסטודנטים בתכניות עבדו עם ילדים עם או בלי מוגבלויות בסביבת חינוך כללית, ולכן הם בעלי הבנה טובה יותר לגבי תכניות לימודים מאוחדות בחינוך המכליל;

כיוון שרוב הסטודנטים עבדו עם ילדים צעירים בתפקידים מנהלתיים או כסייעי הוראה, הם מעורבים יותר באופן אקטיבי בהצגת תכנים ויישומם.

עדויות ממחקרים, מלמדות כי תלמידים בביה"ס שלמדו אצל פרחי הוראה יוצאי תכניות ההכשרה האלטרנטיביות, לא נפלו בהישגיהם מתלמידים אשר למדו אצל פרחי הוראה בתכניות ההכשרה המסורתיות.

סקר הראה כי התלמידים שלמדו אצל המורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים הצליחו בבחינות של כישורי קריאה באותה מידה כמו התלמידים של המורים בוגרי המסלולים הרגילים בהכשרת מורים. עם זאת, בתחומי המתמטיקה, היו ההישגים של תלמידים מהכיתות של מורים בוגרי תכניות אלטרנטיביות מעט יותר גבוהות.

רובם של המסלולים לתכניות הכשרה אלטרנטיביות, הפכו למעין "תכניות מראה" בדמותן של התכניות המסורתיות להכשרת מורים. הן דורשות למידה ועבודות בית על הקורסים, התכניות בררניות לגבי המועמדים שלהן ועלותן גבוהה.

מורים שעברו הכשרה במסלולים אלטרנטיביים, נוטים להיות בעלי ציפיות ואידיאליזם חזק כאשר הם נכנסים אל מקצוע ההוראה. 71% דיווחו שהם רצו להפוך למורים על מנת לסייע ולפעול למען ילדים מקופחים ומיעוטי יכולת.

ככל שיותר בוגרים ממסלולים חלופיים נכנסים להוראה, יש צורך בשיקולי דעת רציניים ביחס לצרכיהם הייחודיים בתהליך ההכשרה ובשנת ההוראה הראשונה. ניתן לעשות זאת תוך שיתוף בין תוכניות הקליטה הניתנות לבוגרים "המסורתיים" לבין – "החלופיים".
מסלולי ההכשרה האלטרנטיביים הינם לטובת השימוש באמצעים כגון שכר ביצועים, שכר מבוסס-שוק, הסרת קביעות למורים ושימוש בתוצאות הישגי תלמידים בהערכות מורים – יותר- מאשר עמיתיהם שהוכשרו בדרכים מסורתיות.


חסרונות בתכניות הכשרה אלטרנטיביות:


העיצוב האישיותי-פדגוגי של המורה המתחיל, יהיה תלוי במנהיגות מנהל ביה"ס שיקלוט אותו ולכן אין מנהלי בתי הספר מלינים על איכות המורים המתחילים, כי יש להם יותר מרחב השפעה מאשר במסלולים הרגילים (ארה"ב).

נוכח המחסור הגדל במורים מן השורה, הולכת ומתחזקת בארה"ב המגמה של הכשרה גמישה של מורים.

המסלולים האלטרנטיביים מושכים בארה"ב יותר גברים, יותר בני מיעוטים אתניים ויותר אנשים מבוגרים

מעל ל-70% מבוגרי תכניות ההכשרה האלטרנטיביות היו מעל גיל 30 .

הפרופיל של המורים שהוכשרו בתכניות אלטרנטיביות יש בו כדי להעיד על תופעות בלתי צפויות ואולי בעייתיות מבחינה פדגוגית ומבחינת ההישגים.

מרבית המצטרפים לשורות המועמדים להכשרה אלטרנטיבית נמנו על הקהילה האפרו-אמריקאיים והקהילה הלטינית בארה"ב.
מציאות זו של קליטת מורים חדשים בלתי מיומנים, יש בה כדי להנציח פערים קיימים.

מורים בעלי הכשרה מהמסלולים האלטרנטיביים בבתי ספר עם צרכים נדרשים וגבוהים, דיווחו שחוסר התמיכה מהממונים עליהם גורם לנסיגה משמעותית בהוראה, זאת בהשוואה ל-20% בלבד מן המורים שהוכשרו בתכניות המסורתיות.

מורים שהוכשרו במסלולי אלטרנטיביים עשויים לסבול משיעורי שימור נמוכים. למשל, נטען, כי 34% ממורים אלה בבתי ספר במצוקה, מתכננים לנטוש את מקצוע ההוראה במהלך השנה הראשונה או השנייה לתפקידם, זאת בהשוואה ל-4% בלבד של מורים שהוכשרו בתכניות מסורתיות.

מחנכים רבים מביעים דאגה מאיכות ההוראה של התכניות האלטרנטיבות בהשוואה להסמכה המסורתית ותכניות הרישוי. הם מודאגים שדרך הקיצור הזו עלולה לערער את איכותה הכללית של הכשרת מורים.

תכניות ההכשרה האלטרנטיביות, בעיקר אלו שאינן קשורות ישירות לאוניברסיטאות, מטילות עומס כבד במיוחד על המורים המאמנים הנדרשים כל הזמן להעניק הנחייה פדגוגית וליווי מקצועי לאורך הדרך. יתכן שהענקה זו תורמת רבות לאיכות התכניות האלטרנטיביות, אך גורמת גם לשחיקה של המורים המאמנים הנתונים בעומס עבודה רב.

חלק מהיוזמות להקמת מערכות מתוקשבות לצורך קיום הכשרות אלטרנטיביות, נעשה ע"י גופים ציבוריים הקשורים למשרדי החינוך המקומיים וחלק ע"י גופים פרטיים המעבירים את ההכשרה האלטרנטיבית (מה שעשוי להפוך לחיסרון אם המדובר במסחור ההכשרה ובקידום אינטרס סמוי).

המורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים נמצאים, במקרים לא מעטים, בבידוד מקצועי בבתי הספר והידע הפדגוגי שלהם בהוראה הוא ברובו ידע שטחי ומכאני. הצלחת מורים בבתי ספר כיום, היא גם פועל יוצא של אוטונומיה מקצועית ושיתוף מורים עמיתים בהתנסות (קולגיאליות). למורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים יש ידע מקצועי, אך רמת האוטונומיה המקצועית שלהם נמוכה יותר, כי הם לא מתקבלים ע"י קהילת מורים בתי הספר כשותפים עמיתים.


כאשר הביקוש למורים, למשל בתחומי המדעים והמתמטיקה מצד בתי הספר הולך וגדל כל הזמן, אין התכניות יכולות להרשות לעצמן לברור את המועמדים האיכותיים ביותר, אלא לקלוט מועמדים שיכולו בסיום המסלול המהיר להיקלט בבתי הספר ולהמשיך את הכשרתם המקצועית שם.

בעוד שיש לתכניות הסמכה אלטרנטיביות מידה מסוימת של הצלחה בהרחבת הגישה למקצוע ההוראה במונחים של גיל ואתניות, יש להם נתונים מעורבים ביחס לאיכויות של אותם מורים.

לסקירה המלאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya