תכנון סקירות לימודיות בקורסים מתוקשבים המיועדים ללומדים בוגרים

מקור:

Morland, D., and H. Bivens. 2004. Designing instructional articles in online courses for adult learners. Innovate 1 (2).  http://www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=8 (accessed February 7, 2005).

מורים השואפים להתפתח ולקדם לומדים נחשפים לתורת הפדגוגיה, במקור אומנות הוראת ילדים. אך למעשה, היבטים רבים של הוראת מבוגרים שונים באופן מהותי משיקולי הוראת ילדים. כדי להתאים תמורות אלו לרוח התקופה, נטבע מושג חדש יחסית בסוף המאה העשרים הידוע בשם Androgogy . מאמר זה מדגיש את עקרונות הוראת מבוגרים על סמך התפיסות המנחות של Androgogy ומציע אסטרטגיות הוראה השואבות מתחום זה ליישום יעיל בהוראה מתוקשבת של מבוגרים (Adult learners ). המושג Androgogy הוכרז לראשונה ע"י המחנך הגרמני אלכסנדר קאפ (Alexander Kapp ) בשנת 1833, אך כמעט לא נעשה בו שימוש עד לשנים 1970-1980. מי שחידש את המושג והפך אותו למשמעותי אותו בשנים אלו היה Malcolm Knowles, ממובילי תנועת  הדרכת המבוגרים בארה"ב .

עפ"י מלקולם נוואלס, לומדים מבוגרים שונים מילדים בשאיפה שלהם ללמוד באופן עצמאי וברצון לקחת אחריות על החלטות שלהם (Carlson 1989; Atherton 2002). לכן , קורסים שונים ומסלולי למידה הפונים אל מבוגרים חייבים לגלות רגישות כלפי רצונות אלו ויש לתכנן אותם בהתאם.

מאגר המידע החינוכי  ( Theory into practice (TIP מונה את הנחות היסוד של מלקולם נוואלס (Malcolm Knowles) לגבי למידת מבוגרים:

 •  מבוגרים צריכים לדעת מדוע הם נדרשים ללמוד דברים מסוימים.
 •  מבוגרים צריכים ללמוד מתוך התנסות
 •  מבוגרים מתייחסים ללמידה כלמידה מאותגרת בעיות (Problem-Solving  )
 •  מבוגרים לומדים במיטבם כאשר הם מאמינים כי הנושא הוא בעל ערך נראה לעין.

בספרם  Telling Ain't Training מסכמים החוקרים  (Stolvitch and Keeps (2002 את עיקרי תפיסתו של מלקולם נוואלס לגבי הוראת מבוגרים:

נכונות: ההכשרה צריכה להתייחס  בברור צרכי הלומדים על מנת שהם יהיו מוכנים ללמוד.

ניסיון: ההכשרה צריכה לקחת בחשבון את ניסיון החיים של הלומדים במהלך תכנון הלמידה.

אוטונומיה: ההכשרה צריכה לשתף את הלומדים בהתוויית הכיוון, התכנים והפעילויות הקשורות להתנסות הלמידה.

פעולה- הקשר בין ההכשרה והיישום של מה שנלמד חייב להיות ברור לגמרי.

 יישום העקרונות

עקרונות הם דבר נפלא, אך השאלה היא כיצד מיישמים אותם? כיצד מעבירים תובנה זו לקורסים מתוקשבים באופן שיהיו יותר מאתגרים ויותר יעילים ללומדים מבוגרים? במשך השנים שמחברי המאמר עבדו בהדרכה בתאגידים ובחרות שונות בארה"ב הם נוכחו לדעת כי הפער בין עקרונות טובים והיישום שלהם היה בדרך כלל קיים וניכר בתחום ולכן הם מציעים מניסיונם אסטרטגיות הוראה מקוונות המותאמות וישימות  לתפיסת הכשרת המבוגרים .

 עקרונות הסקירה הלימודית בקורסים מתוקשבים

אמנם, למידת מבוגרים ביסודה מתגבשת סביב בעיות ולא בהכרח סביב תכנים, אך עדיין חשוב להקנות לסטודנטים ידע ספציפי לפני שהם עוברים לרמות גבוהות יותר של ביצוע. בקורסים רבים של מבוגרים ידע זה מועבר בשיטת ההרצאות, אך קשה לקרוא הרצאות ארוכות באינטרנט וקשה להבנות אותם במתכונת של ארבעת עקרונות הוראת המבוגרים של נוואלס (נכונות, ניסיון, אוטונומיה, פעולה). לכן, במקום הרצאה כתובה וארוכה, עדיף להציג את הידע במתכונת של כמה סקירות לימודיות קצרות אשר יתמצתו ויזקקו את המושגים העיקריים שהועברו בהרצאה במתכונת המותאמת יותר ללמידה מתוקשבת.

הסקירה הלימודית היא מסמך תמציתי ומדויק המעביר מידע חיוני להבנת המושגים העיקריים הנלמדים ומבהיר אותם. במרבית הקורסים הסקירה הלימודית נכתבת במיוחד כדי לגשר בין הידע התוכני הנלמד בקורס המתוקשב ובין היישום שלו בפועל. עבור לומדים עצמאיים בסביבה מתוקשבת משמשות הסקירות הלימודיות מעין פרקי משנה של ספר: התוכן הוא עקבי ומובנה להבנת הנושא בכללותו.

יחד עם זאת, בניגוד לפרק משנה בספר, הסקירה הלימודית נכתבת כדי לעמוד בפני עצמה, ניתן לקרוא ולהבין אותה באופן עצמאי. קיום עצמי זה חשוב משום ששיטת הניווט הגמישה במרבית הקורסים המתוקשבים מאפשרת ללומדים לדלג בקלות מסקירה אחת לשנייה, כך שהלומד יכול לשקוד על חלק מן הסקירות לעומקם ועל אחרים לעיין ברפרוף.

על אף שחלק ממתכנני הקורסים עלולים לראות בדפוסי דילוג ורפרוף אלו כבלתי רצויים מבחינת הנתיב המתוכנן עבור הלומד, עדיין יש תבונה רבה לכתוב ולשזור בקורס המתוקשב מספר סקירות לימודיות היכולות להגביר את סיכוי ההצלחה של הסטודנטים בקורס.

הנחיות לכתיבת סקירות לימודיות

התנסויות של למידת מבוגרים חייבות להיות רלבנטיות ומהותיות להבנת הנושא. מתכנני הקורס חייבים כל הזמן לשאול את עצמם אילו סוג ידע צריך הלומד לקלוט ולהפנים בעקבות המושג הנלמד על מנת שיוכל מאוחר יותר לבצע כיאות את המטלה ולחזק את המיומנות הנדרשת.

 כפי שהובהר קודם, מבוגרים יהיו קשובים ללמידה עצמית רק כאשר התכנים הם רלבנטיים להם ורק כאשר הידע הוא מהותי וחיוני לשליטה שלהם במיומנות הנדרשת. מתכננים טובים של למידה, כמו סופרים טובים יודעים אילו חומרי למידה זקוקים לעיבוד והשבחה נוספים ואילו חומרי למידה יכולים להיות להוות תוספת בלבד. בהתאם לכך ,  מציעים המחברים  את ההנחיות הבאות ליצירת סקירות לימודיות:

 • יש להבטיח שהסקירה הלימודית תיתן מענה למטרות הלמידה של הקורס המתוקשב ותתמוך בהן. יש ליצור תשומת לב מיידית של הלומד ע"י הפיכת הנושא הנלמד בקורס המתוקשב לרלבנטי לעולם המושגים וההתייחסות של הלומד (לדוגמא, עבודה וקריירה, התפתחות מקצועית וכו').
 • בכתיבת הסקירה הלימודית יש להקצות מקום לפרקי מבוא, פרקי הסבר, סיכומי ביניים וסיכומים כוללים. יש לשזור בסקירה הלימודית שאלות מנחות המעוררות עניין.  
 • חייבים להגביל את היקף הסקירה הלימודית להיקף של רעיון אחד או שנים או מושג אחד ושניים.
 •  יש להשתמש רק בפרטים החיוניים לידע המועבר בקורס ולא להעמיס יותר מדי עובדות על הלומד.
 • ככל שניתן, רצוי לשזור בסקירה קטעי קול מוקלטים משובצים או קטעי וידאו המכילים מידע ויזואלי רלבנטי.

ארגון הסקירה הלימודית והניווט

יש לארגן את המבנה והניווט של הסקירה הלימודית כדי שהלומד יוכל לקרוא ולקלוט את התכנים בזמן קצר יחסית תוך ניצול אלמנטים משלימים כגון קישורים וגרפיקה התומכים בתוכן. לכן, מומלץ לנקוט בהליכים הבאים להבניה וניווט של הסקירה:

 • יריעה קצרה: יש לצמצם את הגלילה של הטקסט. היקף הסקירה הלימודית המודפסת לא יעלה על 3 עמודים.
 • גרפיקה משלימה, אך לא מסיחה: יש להשתמש בגרפיקה, תמונות, תרשימים כדי להבהיר את הנושא, אבל יש להימנע מעודף גרפיקה ותמונות הגורמות להסחת הלומד.
 • קישוריות ליצירת רצף: כדי להקל על הניווט, יש ליצור קישור לסקירה הלימודית הבאה או לתרגיל האינטראקטיבי הנמצא בסוף הסקירה. יש גם ליצור קישור לדף הקורס הראשי מכל עמוד.
 • קישוריות להגדרות: רצוי ליצור קישוריות בין מילים בטקסט ובין מילון מושגים שיכול לתת ללומד הגדרות והבהרות נוספות.

הפורמט המקוון של מאמר זה מהווה דוגמא לחלק מנקודות אלו. כל עמוד הוא קצר ואינו דורש גלילה. הגרפיקה מאוזנת ואינה מכבידה. כל עמוד נושא קישורים לעמודים קודמים, לעמודים הבאים ולתחילת הסקירה. חסר בדוגמא קישור למילון מושגים גלובלי.

בנוסף לסקירה הלימודית המוצעת, רצוי לשבץ בקורס המתוקשב גם חקרי מקרה (Case study ), סימולציות, משחקי תפקידים ושאלוני הערכה כדי להקנות ללמידה מתכונת של למידה מאותגרת בעיות (Problem-Centered Orientations) האופיינית ללמידת מבוגרים. כל אלו ביחד יש בהם כדי ליישם בהצלחה את ארבעת העקרונות של מלקולם נוואלס:

עקרון הנכונות, המאפשר ללומד המבוגר לראות את הרלבנטיות של התכנים

עקרון הניסיון, התייחסות למרכיב הניסיון הקודם שמביא איתו הלומד לקורס

עקרון האוטונומיה המאפשר ללומד לשלוט בעצמו בנתיבי הלמידה שלו באמצעות תרגילים והפעלות  ולבסוף , עקרון הפעולה המדגיש את הקשרים שבין מה שנלמד ובין העולם האמיתי בו הוא מיושם.

ביבליוגרפיה

Atherton, J. S. 2003. Learning and teaching: Knowles' andragogy.
http://www.learningandteaching.info/learning/knowlesa.htm

Carlson, R. 1989. Malcolm Knowles: Apostle of andragogy. Vitae Scholasticae 8 (1): 217-33. http://www.nl.edu/academics/cas/aceresources/malcolmknowles.cfm (accessed December 1, 2004).

Kearsley, G. n.d. Andragogy (M. Knowles). Explorations in learning & instruction: The theory into practice database. http://tip.psychology.org/knowles.html (accessed December 1, 2004).

Reischmann, J. 2004. Welcome to ANDRAGOGY.net! http://www.andragogy.net
(accessed December 1, 2004).

Stolovitch, H. D., and E. J. Keeps. 2002. Telling ain’t training. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.

Malcolm Knowles, informal adult education, self-direction and  andragogy  http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm

(Andragogy (M. Knowles
http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/1970knowles.html

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?

Atherton, J. S. 2003. Learning and teaching: Knowles’ andragogy. http://www.learningandteaching.info/learning/knowlesa.htm
Carlson, R. 1989. Malcolm Knowles: Apostle of andragogy. Vitae Scholasticae 8 (1): 217-33. http://www.nl.edu/academics/cas/aceresources/malcolmknowles.cfm (accessed December 1, 2004).
Kearsley, G. n.d. Andragogy (M. Knowles). Explorations in learning & instruction: The theory into practice database. http://tip.psychology.org/knowles.html (accessed December 1, 2004).
Reischmann, J. 2004. Welcome to ANDRAGOGY.net! http://www.andragogy.net (accessed December 1, 2004).
Stolovitch, H. D., and E. J. Keeps. 2002. Telling ain’t training. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.
Malcolm Knowles, informal adult education, self-direction and  andragogy  http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm
(Andragogy (M. Knowles http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/1970knowles.html

yyya