תיאורית השזירה – מסגרת תפיסתית לניתוח תוכן של הודעות תקשורת סינכרונית מקוונת

בשנים האחרונות הוצעו תיאוריות תפיסתיות שונות לחקר השיח בתקשורת ממוחשבת (CMC ). כתוצאה מכך, נוצרו גם ויכוחים ואי הסכמות לגבי המתודולוגיה הנכונה לניתוח דפוסי האינטראקציות בשיח המתוקשב בקבוצות דיון מתוקשבות. המאמר מנסה לפתור חלק מן המחלוקות ע"י גיבוש תיאוריה הצומחת מהשטח (grounded theory ) לניתוח והבנת השיח המתוקשב. תפיסת השזירה (Thread theory) של השיח המתוקשב המוצעת במאמר לגבי ניתוח סינכרוני של השיח המתוקשב מבוסס על מיפוי מתואם ומקביל של השיח המתוקשב. הניתוח מכוון לפענח את הזיקות הנרקמות בין תהליכי חשיבה יחידנית ואינטראקציות ממוחשבות קבוצתיות (הנרקמות בשיח מתוקשב סינכרוני קבוצתי).  הכיוון של  מדידת ובדיקת הזיקות בין חשיבה פרטנית וחשיבה קבוצתית נעדר עד כה ממרבית שיטות החקר המתוקשבות  ומכאן חשיבותו של המאמר הנוכחי.

מודל הניתוח המפורט במאמר יש בו כדי להציע גם מודל הערכה הממזג ניתוח איכותי וכמותי של יעילות התקשורת המקוונת (CMC ׂ). המחברים, ביניהם נמנה גם פרופסור  , Curtis J. Bonk מאמינים כי תיאורית השזירה הינה תפיסה אנליטית נכונה יותר היכולה לסייע לנו להבין טוב את מהות השיח המתוקשב הסינכרוני (Shufang Shi, Punya Mishra, Curtis J. Bonk, Sophia Tan, Yong Zha ).

Thread Theory:
A Framework Applied to Content Analysis of
Synchronous Computer Mediated Communication Data
(Shufang Shi, Punya Mishra, Curtis J. Bonk, Sophia Tan, Yong Zha ).

http://www.itdl.org/Journal/Mar_06/article02.htm

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya