תורת האילוצים בחינוך

גולדרט, מירי ורייטר שושי. "תורת האילוצים בחינוך", לקסי-קיי (7), אפריל 2017, עמודים 22-24.

תורת האילוצים (TOC-Theory of Constraints), תיאוריה ניהולית שפותחה על ידי אליהו מ. גולדרט , מציעה כלי חשיבה המאפשרים לפתח ניהול ממוקד ולשכלל מיומנויות תקשורת באופן המגביר את יעילות המערכת. לפי תיאוריה זו, אילוץ הוא משאב המכתיב את תפוקת המערכת, הנמדדת על פי המידה שבה המערכת משיגה את מטרתה. ניצול טוב יותר של האילוץ מביא לשיפור משמעותי של התפוקה ובכך מקרב את המערכת להשגת המטרה.

ראשיתה של תורת האילוצים בחינוך ב-1998. אנשי חינוך נחשפו לכלי החשיבה שהתיאוריה מציעה וזיהו בהם ערך רב למערכות חינוך. בחינוך הפורמלי התיאוריה מיושמת בגני ילדים, בבתי ספר, במכללות ובאוניברסיטאות.
בחינוך הבלתי פורמלי מוצעות תכניות חינוך המשלבות אנשי עסקים ובני נוער במרכזים קהילתיים, וארגונים חברתיים מציעים תכניות לנוער בסיכון ותכניות הכשרה לשילוב צעירים במעגל התעסוקה.
עוד מיושמת התיאוריה בפעילויות פנאי, כגון: משחקי קופסה, סדרת אנימציה וספרי ילדים כמו "המלך חול יכול".

יישום כלי החשיבה של תורת האילוצים בחינוך הפורמלי
בחינוך הפורמלי מיושמת התיאוריה בשלושה תחומים עיקריים: הוראת תכנים, היבטים התנהגותיים ושיפורים ארגוניים.
אשר להוראת תכנים, הכלים משמשים לפיתוח חשיבה ולהפנמת הידע הקנוני. הלומד בונה מפות לוגיות, וכך מבנה את הידע מחדש ומפתח חשיבה בהירה. מארגני המידע של תורת האילוצים יוצרים סכמות שקל להצפינן בזיכרון ולשלוף אותן בעת הצורך. התלמיד הופך להיות חוקר ושותף פעיל בבניית הידע באופן המזמן לו אפשרות להעמיק בחומר הלימוד ומטפח אותו כלומד בעל הכוונה עצמית וויסות עצמי בלמידה.

המאמר מציג שלושה כלי חשיבה שהתיאוריה מציעה ומסביר כיצד ליישמם בהוראת תכנים.
1. "מטרה שאפתנית" (Ambitious target)
כלי זה שמשמש לארגון מידע בניתוח תוכן לימודי (טקסט, סרט) המתאר חתירה למטרה קשה להשגה. הכלי הוא טבלה שכותרתה מטרת העל שרוצים להשיג, ובה שתי עמודות. כדי לנסח את המטרה הלומד יצטרך לזהות מידע גלוי או סמוי בטקסט ולהמשיגו. בעמודה הראשונה עליו לפרט את המכשולים העומדים בדרך להשגת המטרה על פי הטקסט. בעמודה השנייה הלומד מתרגם כל מכשול ליעד להשגה.
כלי זה מחזק בתלמיד את מיומנויות התמצות, יצירת הכללות, הרחבה והעמקה בתוכן. כמו כן, השימוש בכלי מזמן ניתוח וחשיבה ביקורתית על תהליך השגת היעד וארגון תוכן בהיקף גדול. השימוש בכלי נמצא בכל מקצועות הלימוד.

2. ענף לוגי (Logic branch)
הענף הלוגי הוא מפת חשיבה לארגון שיטתי של מידע באמצעות בחינת קשרים לוגיים של סיבה ותוצאה. הענף הלוגי מבוסס על הרעיון שכל תוצאה היא הסיבה לתוצאה הבאה אחריה (כל שני היגדים נקראים באמצעות: "אם...אז..."). הכלי מאפשר ניתוח של השתלשלות אירועים וחשיבה על השלכות בתוך חשיפת ההנחות המסבירות למה היגד מסוים גורם את ההיגד הבא.

3. "ענן קונפליקט" (Conflict Cloud)
הענן משמש להמשגת קונפליקטים ולפתרונם. קונפליקט, לפי תורת האילוצים, הוא מצב שיש סתירה בין שני רצונות. הענן הוא מפת חשיבה שבה חמישה היגדים, והקשרים ההכרחיים ביניהם מסומנים בחצים. שני היגדים מבטאים רצונות סותרים (רצון צד א' סותר את רצון צד ב') שסביבם הקונפליקט נסוב. בבסיסו של כל רצון נמצא צורך. זה המניע לפעולה. ההיגד החמישי מבטא את המטרה המשותפת שלשלם השגתה יש לממש את הצרכים של שני הצדדים. "הענן" מסייע ללומד לאתר מידע ולארגנו. פיתוח ההבנה מושג באמצעות חשיפת ההנחות העומדות בבסיס הקשרים בין ההיגדים. בדיקת התקפות של ההנחות מסייעת למצוא דרכים לפתרון רווח לכל (win-win ), שבו המענה לצורך של צד אחד אינו סותר את הצורך של הצד האחר.
בתורת האילוצים משתמשים ב"ענן" בשלושת השלבים: ניתוח הטקסט הלימודי, הכללה של הקונפליקט המתואר בטקסט והתייחסות אישית – כל תלמיד כותב קונפליקט דומה שהוא חווה בחיי היומיום.
שלושת הכלים ישימים בכל מקצועות הלימוד.

ההיבט ההתנהגותי
השימוש בכל אחד מהכלים רווח לא רק בניתוח תכנים לימודיים אלא גם בפתרון בעיות התנהגות. לדוגמה: אפשר למצוא תרשימים של הענן במרחבים חינוכיים העומדים לרשות תלמידים הניצבים לפני קונפליקט בהפסקה או בשיעור. ניתוח הקונפליקטים בעזרת "עננים" מחזק בילדים את הנטייה לגלות אמפתיה, אכפתיות, יחס אישי וכבוד לזולת ולהעניק לגיטימציה לצורכי האחר.
גם כלי החשיבה האחרים מיושמים בהיבט ההתנהגותי. לדוגמה: הילדים משתמשים בענף הלוגי כדי לבחון מהן ההשלכות של מעשיהם ובמטרה שאפתנית הם נעזרים לתכנון של מטרות שהם תופסים כקשות להשגה.

ההיבט הארגוני
תורת האילוצים מיושמת גם בשינויים ארגוניים במערכות חינוך – משלב זיהוי הבעיות והצרכים של המערכת ועד מציאת פתרונות יעילים ובניית תכנית ליישום ובקרה. לפי תורה זו, כדי לנתח מצב או מערכת יש לענות על שלוש שאלות: מה לשנות? זיהוי בעיית השורש העומדת בבסיס התסמינים השליליים;
למה לשנות? מציאת פתרון טוב המטפל בבעיית השורש בלי ליצור השלכות שליליות משמעותיות חדשות;
איך לגרום שינוי? בניית תכניות ליישום השינוי.

דוגמה ליישום ארגוני של תורת האילוצים ברמת בית הספר נשעה במרכז חינוך "רעות" בפתח תקווה. בית הספר עמד להיסגר אך הצוות החינוכי בנה תכנית התערבות מבוססת על עקרונות הניהול של תורת האילוצים. אנשי הצוות בנו תכנית לימודים ממוקדת, שכללה צמצום של מספר מקצועות הלימוד הנלמדים בה בעת, הגשה של כל התלמידות למבחן הבגרות במועד חורף, איגום שעות ההוראה והקצאת השעות בהתאם לתוצאות מבחני החורף. השינוי בהקצאה של משאבי שעות ההוראה שיפר מאוד את השיגי התלמידות בבחינות הבגרות ושומר על הצלחה זו יותר מעשור.

כלי החשיבה שמציעה תורת האילוצים עוזרים להתמודד עם מכשולים שבדרך ומעצימים את חופש הבחירה לחיים משמעותיים.

מה דעתך?

    תודה על תגובתך, שמחה לעדכן שכלי החשיבה והתקשורת שמציעה תורת האילוצים ישימים גם לילדים כבר מהגיל הרך, ניתן לצפות לדוגמה באנימציה משחקי החשיבה של רוני שזמינה לצפייה ישירה בגוגל http://www.ronithinkinggames.com/15061489151214971514.html

    פורסמה ב 17/09/2019 ע״י מירי גולדרט

    מסובך לילדים קטנים או עם אינטלגנציה גבולית

    פורסמה ב 16/09/2019 ע״י אמונה
    מה דעתך?