תוצאות רגשיות ומוטיבציוניות בעקבות עבודת חקר במעבדה בבתי ספר על-יסודיים: תרומתה של מעבדה במרכז מדע חיצוני

Itzek-Greulich, H., Vollmer, C. (2017). Emotional and motivational outcomes of lab work in the secondary intermediate track: The contribution of a science center outreach lab. Journal of Research in Science Teaching, 54 (1), 3-28

מאמר זה מוקדש לבחינת אמצעים לעידוד תלמידים בבתי ספר על-יסודיים ללמוד מדעים. מחבריו מצאו שבעקבות עבודה ניסויית במעבדה, גדל העניין שהביעו תלמידים בלימודי מדעים. לפיכך, עבודה ניסויית במעבדה יכולה להוות תוסף חשוב בחינוך מדעי. לפי החוקרים, כאשר תלמידים עוברים ללמוד בבית ספר על-יסודי, פוחת העניין שהם מביעים בלימודי המדעים. יש לעודד אותם לעסוק בנושאים מדעיים הנוגעים לחיי היום-יום, כגון שינוי אקלים וטיהור מים, משום שהדבר מגביר את המוטיבציה שלהם ללימוד המקצועות המדעיים.

נערכה השוואה בין שלוש קבוצות ניסוי אשר ביצעו מחקר בכימיה במעבדת חקר. חלק מהניסויים נערכו במסגרת בית הספר וחלק במרכז מדע חיצוני, בו מוזמנים התלמידים לצפות ב"מדענים אמיתיים" מבצעים ניסויי מעבדה ולאחר מכן לבצע בעצמם ניסויים. בנוסף, השתתפה במחקר גם קבוצת ביקורת אשר לא ביצעה ניסויים כלל. נאסף מידע אודות מספר מדדים כגון רמת המוטיבציה הפנימית של התלמידים ורמת יכולותיהם הקוגניטיביות. כמו כן, חולק שאלון בו נשאלו התלמידים אודות רגשותיהם ביחס לפעילות במחקר, למשל האם הם חשו שעמום, כעס או שמחה בעת הפעילות. השאלון הכיל גם שאלות מצביות כגון האם הם עקבו אחר דברי המורה והחומר הנלמד בקלות.  

מן המחקר עלה ששלוש קבוצות המחקר אשר ביצעו עבודת חקר במעבדה הראו רמות גבוהות יותר של מוטיבציה ורגשות חיוביים ביחס לקבוצת הביקורת. לעומת זאת, רמת הכעס שהביעו התלמידים בעת ההשתתפות בחלק התאורטי לא הייתה פחותה מזו של קבוצת הביקורת. התלמידים נהנו מן החלק התאורטי יותר כאשר הוא נלמד בבית הספר מאשר במרכז המדע החיצוני. הם הראו יכולות מצביות גבוהות יותר בחלק המעשי כאשר הוא התבצע במרכז המדע החיצוני או במסגרת המשולבת מאשר בבית הספר בלבד. כמו כן, נמצא שתלמידים בעלי הישגים נמוכים, אשר בדרך כלל אינם מתעניינים במדע, נהנו מהשתתפותם במחקר. ככל הנראה, משום שהנושא הנלמד נגע בחיי היום יום ולכן היה קרוב יותר לליבם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

ההשפעות של מעבדה המספקת שירותים למרכז למדעים על ההישגים של תלמידי בית הספר – האם יש צורך בביקורים של התלמידים במעבדה אם מלמדים שם את מה שהתלמידים יכולים ללמוד בבית הספר?

מעבדות מדעים מבוססות חקר: ניתוח אמונות וביצועים של סטודנטים להוראה על למידת מדעים דרך חקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya