תוכנית מעברים לקראת כתה א'- בסביבת למידה אוריינית תוך שילוב אומנויות

מפגש ילדי הגנים עם ילדי בית הספר הינו צורך חשוב ואמיתי לבניית אמון וקשר הדדי שמטרתו להקל על המעבר ממסגרת אחת לשנייה, ומעצים את המקצועיות של שתי המסגרות הגן ובית הספר תוך כדי התייחסות לתקשורת המקדמת שיתוף פעולה ברצף החינוכי.
בתכנית זו שפותחה ע"י ביה"ס ממלכתי י"א במודיעין יש התייחסות מעניינת וחדשנית לשלושת התחומים אשר קריאת ספרים תורמת לקידומם של הילדים, הנעה מקריאה והנעה לקריאה, הבנת לשון הספר והטקסט שבעקבותיו, וכן התמצאות בספר ובמוסכמות הכתב. מטרת התוכנית היא יצירת קשר בן ילדי הגן לילדי כתה א' סביב משימות אורייניות לשוניות משותפות על פי תוכנית הלימודים החדשה בחינוך הלשוני בשילוב אומנויות.
ילדי כתה א' יישמו את הנלמד בכתה וילדי הגן ילמדו להשתמש בכלים פתוחים ולהתקדם בקצב הטבעי שלהם בתחום הכתיבה והקריאה כאשר כל המפגשים מתועדים וכל זוג ילדים יוצא עם תוצר לאחר המפגש.
בית הספר הינו בית ספר צומח הנוסד בשנת תשס"ז, זהו בית הספר הראשון במודיעין שנבנה ללא חטיבה צעירה ומכיל גנים עצמאיים במבנהו.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya