תוכניות להתמודדות בתופעות האלימות ברמה הלאומית בבתי הספר בארה"ב

מקור: שורק, ציון., פז דזירה (עורכים). התמודדות בתופעות של אלימות בבית הספר – מדריך, הוצאת הסתדרות המורים, תל-אביב

 

Big Brother, Big Sister
http://www.bbbsa.org

רציונל ומטרות:

הצמדת מתנדב שיקיים קשר עם הנער/ה (שבד"כ נמצא בסיכון גבוה), יפגש איתו פעם בשבוע ויסייע לו בבית הספר על פי הצורך, כדי להפוך את תהליך הלמידה לדבר נעים ומועיל. בתכניות מסוימות מפגישים גם מתנדבים מבתי ספר תיכוניים עם ילדי בתי ספר יסודיים בזמן הלימודים בבית הספר או לאחריהם, אחד על אחד.

משתתפים:
הילדים והמתנדבים

צעדים שננקטו
בשנת 2004 נעזרו במתנדבי הארגון 225 אלף ילדים מגיל 5-18. המורים מזהים את הצורך בקשר כזה בקרב ילדים מסוימים, ובאמצעות הארגון הם מקבלים מתנדב/ת.

תוצאות
במחקרים שנעשו מתברר שהילדים המשתפים בתכנית נוטים לצרוך פחות סמים ואלכוהול, מעורבים פחות במעשי אלימות ונוכחים יותר בכתה. לילדים הערכה עצמית גבוהה יותר, ביטחון בביצועיהם בבית הספר והם מתפקדים טוב יותר עם חבריהם ובתוך המשפחה. (נראה שתכנית זו שימשה בישראל מודל לתכנית "פר"ח")

Peace Builders
http://www.peacebuildersoz.com/

רציונל ומטרות:

שינוי אקלים בית הספר. היעדים היו לקדם התנהגות פרו-חברתית, לצמצם תוקפנות של ילדים ולשפר את יכולתם החברתית. במסגרת התכנית נלמדים חמישה עקרונות אוניברסליים:

א. לשבח אנשים
ב. להימנע מהעלבה
ג. לחפש אנשים נבונים שישמשו יועצים וידידים
ד. לשים לב לפגיעות שאנו גורמים ולתקנן
ה. לתקן עוולות

המבוגרים היו אמורים לחזק התנהגויות ולשמש מודל להתנהגות חיובית.

התכנית שונה מרוב התוכניות המיודעות לכלל בית הספר בכך שאינה מבוססת על תכנית לימודים ושיעורים מובנים, אלא מתוארת כ"דרך חיים"

משתתפים:

תלמידים מגן חובה עד כתה ה' מ-375 בתי ספר ברחבי אריזונה, קליפורניה, יוטה, אורגון ואוהיו. נעשתה הערכה על שבעה בתי ספר הכוללים 3899 תלמידים.

תוצאות
מורים מעריכים כי חלו שיפורים משמעותיים במיומנויות החברתיות של הילדים בכל הכיתות בהן נערכה התערבות ראשונית. דיווחי מורים ודיווחים עצמיים של תלמידים מצביעים על ירידה משמעותית בתוקפנות הבנים במשך השנתיים של ההתערבות. בבתי ספר אלה פחתו הביקורים אצל אחות בית הספר לשם טיפול בפציעות (לעומת בתי ספר בקבוצת הביקורת)

מסלול FAST משפחות ובתי ספר ביחד – קבוצת מחקר למניעת בעיות התנהגותhtp://www.wcer.wisc.edu/FAST

רציונל ומטרות:
תכנית מניעה "מאוחדת" המתמקדת בצרכים האישיים של התלמיד, אך מכילה גם רכיב אוניברסלי.

*מרכיב ממוקד:

משתתפים
3 חבורות של תלמידים מכתות א'-י'. התלמידים שנבחרו הם תלמידי גן חובה בסיכון, שזוהו על סמך דירוג משולב של מורים והורים לגבי התנהגויות (CBCL)
קבוצת ההתערבות מנתה 445 תלמידים וקבוצת הביקורת 446.

בין הצעדים שננקטו

תכנית העשרה שבועית לילידם בסיכון גבוה ולהוריהם
"קבוצות ידידות" שמנו 5-6 תלמידים. הפעילות ככלה דיונים, משחקי תפקידים, סיפורי מודלץ
מדי שבועיים מערכו ביקורי בית.
חניכה לימודית סופקה ע"י חונכים מאומנים במפגשים של 30 דקות, 3 פעמים בשבוע.

תוצאות
קבוצת ההתערבות קיבלה ציונים גבוהים יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת בזיהוי רגשות, התמודדות עם רגשות, פתרון בעיות חברתיות ובהעדפה חברתית מצד עמיתים ומיומנויות שפה. כמו כן נתגלו שיעורים נמוכים יותר של נקמה תוקפנית.

קבוצת ההתערבות בילתה זמן רב יותר באינטראקציה חיובית עם עמיתים בהשוואה לקבוצת הביקורת.

*מרכיב אוניברסאלי:

משתתפים:
תלמידים מכיתות א'-ה' המאורגנים ב-3 חבורות. התלמידים היגיעו מ-198 כיתות התערבות ומ-180 כיתות ביקורת. מותאמות לפי גודל בית הספר, רמות הישגים, עוני וגיוון אתני. בסה"כ השתתפו בתכנית 7560 תלמידים, מהם 845 בסיכון גבוה.

צעדים שננקטו
יושמה תכנית הלימודים PATHS (קידום אסטרטגיות חשיבה חלופיות), שהתבצעה ב-57 שיעורים בנושאים הבאים:

מיומנויות הקשורות להבנה ולביטוי רגשות מיומנויות הקשורות להגברת התנהגות חברתית חיובית שליטה עצמית וצעדים לפתרון בעיות חברתיות

מורי ההתערבות השתתפו בהכשרה שנמשכה יומיים וחצי, וקיבלו ייעוץ שבועי מהסגל של מסלול FAST. המורים דיווחו על האינטנסיביות של "המינון" באמצעות דיווח שבועי על מספר השיעורים שלימדו.

איכות הביצועים הוערכה ע"י משקיפים, שנתנול מורים ציונים לגבי:
מיומנות בהוראת מושגי PATHS ניהול הכתה הדגמה הוכללה של PATHS  במשך יום הלימודים פתיחות לייעוץ

תוצאות

בכיתות ההתערבות ניתנו ציונים גבוהים יותר במדדים של היפראקטיביות/התנהגות מפריעה ותוקפנות, וציונים טובים יותר במדיי האווירה בכיתה.
מורים שלימדו חבורות רבות יורת קיבלו ציונים טובים יורת במדדי האווירה בכיתה. מיומנותו של המורה ביישום התכנית נמצאה קשורה לתוצאות חיוביות.

Positive Action-PA
http://www.positiveaction.net

רציונל ומטרות
התכנית פותחה ע"י ד"ר Carol Gerber Allred שהיתה מורה לאנגלית ולפסיכולוגיה. היא מבוססת על הרעיון הפשוט ש"אתה מרגיש טוב עם עצמך כאשר אתה עושה דברים חיוביים". השיעורים יכולים לפעול במשולב בשלושת המקומות או באופן שבו חלקים בתכנית נלמדים באופן נפרד.

התכנית מאחדת את בתי הספר, את ההורים ואת הקהילה בפעולות חיוביות העוזרות לנוער מבחינה פיזית, אינטלקטואלית, חברתית ורגשית.

צעדים שננקטו
התכנית נוסתה ב-7000 בתי ספר בארה"ב ובעולם ומופעלת בשילוב עם המשפחה ועם מוסדות הקהילה.
התלמידים מעורבים בפעילויות התנדבות הקשורות לסוכנויות שירות חברתיות, לעסקים, למוסדות לעבריינים, למוסדות דתיים וכן לשירותים לבריאות הנפש.

כל בית ספר המפעיל את התכנית מושפע כולו ומתחזקת אצלו הפעילות החיובית לאורך כל היום.
מי שמכוון את התכנית הוא מנהל בית הספר, מתאם PA מקומי וועד PA בית-ספרי המשגיח על הצלחתה.

מורי בית הספר יכולים להנחיל את עקרונות התכנית על פי תכנית לימודים ספציפית המותאמת לכל גיל. ישנו גם חומר עזר שנועד ליועצי בית הספר ולתלמידי החינוך המיוחד.
להורים יש מדריך מיוחד המכיל שיעורים וחומר בנושא התכנית.

לקהילה יש חומרים שנועדו ליצור ועד קהילתי שיתאם את פעולות הקהילה עם הוועד של בית הספר.

משתתפים
תלמידים בגיל 5-18, מתאם PA מקומי וועדPA  בית ספרי.

תוצאות
ירידה של 85% בתקריות אלימות לכל 1000 תלמידים. עלייה של 16% במבחני יכולת לימודית. 52% עלייה בציוני SAT. 76% ירידה בבעיות משמעת. ירידה של 7.6% בהיעדרות בית-ספרית. ירידה של 15% בעישון, צריכת סמים ואלכוהול, עליה של 20% בציוני מתמטיקה, 21% ירידה בתקריות אלימות, ירידה של 8% בהשעיה מבית הספר.

התוכנית עוזרת
לטפח נערים בעלי מניע לעזור לאחרים ובעלי יכולת להימנע מהתנהגות מסוכנת או תוקפנית לפתח מחנכים מקצוענים, בעלי יכולת ודאגה לזולת לפתח הורים המעורבים בחינוך ילדיהם ליצור שעות פעילות חיוביות לאחר הלימודים לקשר בין פעילים וקבוצות התמיכה שלהם בקהילה לבין בתי הספר המקומיים

למסמך המלא וביבליוגרפיה – ראו קישור למאמר המקורי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה – ראו קישור למאמר המקורי.

yyya