תהליכי מחקר ופיתוח (מו"פ) בחינוך: סקירת דגמים נבחרים

רן, ע' (2018). תהליכי מחקר ופיתוח (מו"פ) בחינוך: סקירת דגמים נבחרים. ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת). תל-אביב: הוצאת מכון מופ"ת

סקירת מידע זו מתמקדת בדגמים נבחרים של ארגונים ויחידות העוסקים במחקר ופיתוח בתחום החינוך בישראל ובעולם. הסקירה מתמקדת בגופים הפועלים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי והשלישי, וכן ביחידות מחקר ופיתוח המייצגות שיתופי פעולה בין המגזרים השונים. הסקירה בוחנת את שלבי תהליך המחקר והפיתוח, הרמה הארגונית, המטרות והפונקציות השונות של יחידות המחקר והפיתוח המטמיעות חדשנות במערכת ומשפרות את השימוש בתוצרים חינוכיים חדשניים.

תהליכי מחקר ופיתוח מתרחשים במערכות ובגופי חינוך רבים במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי, ומתרחשים בדרג המנהיגותי במשרדי חינוך ברחבי העולם ובשטח באמצעות אנשי חינוך בשטח, וקהילות לומדות מרושתות.

קיימות מספר גישות לביצוע תהליכי מחקר ופיתוח:  הגישה המסורתית, השגורה פחות כיום, דוגלת בשיתופיות וגורסת שיש לשתף פרקטיקות מיטביות. הגישה המודרנית לאורה פועל ארגון Unit Innovation באנגליה, באוסטרליה ובניו זילנד קוראת למעבר מפרקטיקות קיימות לפרקטיקות הרצויות באמצעות העצמה אישית, מסוגלות ושיתופיות. הגישה הרדיקלית דוגלת במחקר ובפיתוח של פרקטיקות חדשניות ופורצות דרך באמצעות שינוי מהפכני מערכתי ואישי.

תהליך המחקר והפיתוח להטמעת פרקטיקות וכלים חדשניים הוא תהליך מורכב, הכולל מספר סבבי משוב של מדידה והערכה בין היחידה או הארגון המפתח את התוצר החינוכי החדש ובין לקוחות קצה, אשר יטמיעו אותו בשדה. מעבר לפיתוח של תוצרים חדשים ושיפור של תוצרים קיימים, גם מציאת שווקים חדשים להפצה, שיטות ייצור וחלוקה חדשות; מקורות ייצור חדשים למוצרים קיימים; או הצגה של צורות חדשות של ארגון כלכלי.

התהליך נשען על שלושה שלבים שונים:

שלב ההמצאה שבו צוות הפיתוח דן ברעיונות לפתרון בעיה באמצעות ניסוח וחשיבה על מוצר, שירות או פרקטיקה חדשה, שייצרו ערך חדש במערכת. שלב זה כולל ביצוע של הערכה וחשיבה על דרכי שיפור מוצר קיים וטיובו או חשיבה על יצירת מוצר חדש, שייתן מענה טוב יותר לצרכים קיימים או לבעיה המצריכה פתרון. בשלב זה מנוסחים הקווים לפיתוח המוצר החדש ומטרותיו ומיוצר דגם אב-טיפוס.

שלב האימוץ של אב הטיפוס, תוצר חדשני המוצג למקבלי ההחלטות ולקהילה כדי שיעריכו את השימוש בו, וכן תהליכי בקרה של שביעות הרצון מן השימוש הראשוני בתוצר. בשלב זה גם נוצרת מחויבות בקרב הקהילה המטמיעה את השימוש בתוצר כחלק ממערכת הפרקטיקות, הסטנדרטים, היוזמות והתהליכים הקיימים

שלב יצירת הסביבה לפרקטיקות נוספות נשען על תיאום פעולות, תכנון והוצאה לפועל כדי לאמץ את התוצר ולקבוע את ערכו. שלב זה דורש פעולה פרואקטיבית מצד ההנהגה של הארגון כדי להפיק תוצאות הנחוצות לפרקטיקות אחרות, להתגבר על קשיים, לבנות אמון ולשמור על מחויבות ההנהגה לתוצר החדשני.

תהליכי מחקר ופיתוח במערכות חינוך מתרחשים במטרה להטמיע חדשנות במערכת באמצעות פיתוח ידע מדעי, פדגוגי, אקדמי או טכנולוגי חדש או פיתוח יישום חדש ומשופר של ידע קיים, וכן כדי להשפיע על מקבלי החלטות ועל המדיניות בתחום החינוך באמצעות הפצת ידע זה. כמו כן, תהליכי מחקר ופיתוח מתבצעים במטרה להרחיב את הידע המחקרי הקיים בנושא זה.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת

שישה עקרונות-על בהשגת שיפור בחינוך

בין חדשנות לטרנספורמציה | על חדשנות, ארגונים צבאיים, ולקחים אפשריים למערכת החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya