תגובה לקריאה: פיתוח והערכה של יכולות פדגוגיות בספרדית בהכשרת מורים דו-לשונית

Cristian R. Aquino-Sterling. Responding to the call: Developing and assessing pedagogical Spanish competencies in bilingual teacher education, BILINGUAL RESEARCH JOURNAL, 2016, VOL. 39, NO. 1, 50–68.

חוקרים בהכשרת מורים דו-לשונית ממשיכים לתמוך בשיפור הפרקטיקות של הכשרת מורים הקשורה לשפה הספרדית. אולם, התחום זקוק למחקר לגבי האופן שבו מורי מורים דו-לשוניים ברחבי ארה"ב פונים למשימה זו בעבודתם עם מורים לעתיד. בתגובה לקריאה זו, המחבר מתאר גישה ופעילות לפיתוח והערכה של מה שהוא מציין כיכולות פדגוגיות בספרדית של מורים דו-לשוניים עתידיים.

לאחר הדגשת הערך של אסטרטגיות מבוססות-תוכן ומבוססות-משימה לפיתוח יכולות בספרדית הרלוונטיות מבחינה מקצועית, המחבר מספק הערכה של ביצוע שפה בעל-פה הספציפי להוראה של שני מורים דו-לשוניים לעתיד. לסיכום, המחבר מזהה השלכות עבור תכנון תכנית הלימודים ופרקטיקה בכיתה, ומזמין חוקרים להשתתף בעיצוב של "רשת למחקר של שפה בהכשרת מורים" (“Language in Teacher Education Research Network” (LANTERN), שיתוף פעולה המכוון למחקר שיטתי לגבי השיטות לפיתוח והערכה של יכולות שפה בהכשרת מורים (דו-לשונית).

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya