שיתוף פעולה בין מורי מורים לבין בתי ספר כדי להגביר התפתחות

Postholm, May Britt. Collaboration between teacher educators and schools to enhance development. European Journal of Teacher Education. Oct2016, Vol. 39 Issue 4, p452-470.

המאמר מתמקד בהתפתחות מבוססת בית ספר ובאופן שבו שיתוף פעולה בין מורי מורים לבין מנהיגים ומורים יכול לקדם התפתחות בהכשרת מורים, בבית הספר ובאתר שבו מתקיים שיתוף הפעולה בבית הספר שבו שני הצדדים נפגשים.

הנתונים נאספו בנורבגיה באמצעות ראיונות עם קבוצות של מורים ושל מנהיגים בשלושה בתי ספר, ועם קבוצה של מורי מורים. עם תיאוריית הפעילות התרבותית-היסטורית (Cultural Historical Activity Theory) כמסגרת המושגית, מושגים מרכזיים בתיאוריה זו היוו מרכיבי מפתח במחקר.

הממצאים מגלים שלמידה שיתופית קולקטיבית היא צורה חיובית להגברת ההתפתחות המקצועית של מורים ושגם המבנה וגם התרבות צריכים להשפיע הדדית זה על זה בעת קידום התפתחות בבית ספר.

המחקר גם מראה שהתפתחות היכולת המחקרית של מורי מורים יכולה להגביר התפתחות ולמידה הן בהכשרת מורים הן בבית ספר, וגם לשפר את ההעברה ההתפתחותית בין שתי זירות אלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

דמוקרטיזציה של הכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya