שינויים בהנעה שנגרמו על-ידי הפייסבוק בקורס מקוון בצרפתית

מאת: James Aubry

Aubry, James. "Facebook-Induced Motivation Shifts in a French Online Course", TechTrends: Linking Research & Practice to Improve Learning. Nov2013, Vol. 57 Issue 6, p81-87. 

 
המחקר בחן את ההשפעות של החשיפה העצמית של המנחה תוך שימוש בפלטפורמה המקוונת של הרשת החברתית פייסבוק על סוגי ההנעה של הסטודנטים בקורס שפה מקוון.

המשתתפים היו 104 סטודנטים מתחילים לצרפתית שנרשמו לקורס מקוון בצרפתית באוניברסיטת מחקר גדולה בדרום מזרח ארה"ב.

המשתתפים חולקו לקבוצת פייסבוק, שבה הם יכלו להיכנס לפרופיל הפייסבוק של המנחה במהלך הסמסטר, ולקבוצת ביקורת.

במחקר נעשה שימוש בסולם ההנעה האקדמית ((Academic Motivation Scale כדי לקבוע האם המשתתפים היו מונעים מבחינה פנימית או מבחינה חיצונית, תוך עיגון מחקר זה בתוך המודל של "תיאוריית ההגדרה העצמית" (Self-Determination Theory model (Deci & Ryan, 1985).

התוצאות לאחר הטיפול הניסויי ציינו שהמשתתפים שהוקצו לקבוצת הפייסבוק חוו שינוי משמעותי בסוג ההנעה שהמחקר קבע כמועיל ללמידת שפה (Gardner, 1985).

שינוי כזה לא התרחש אצל הסטודנטים שהוקצו לקבוצת הביקורת.

שינוי זה בעל חשיבות מיוחדת בסביבה של קורס מקוון כאשר פרופיל הפייסבוק של המנחה היה האמצעי היחיד לחשיפה העצמית של המנחה בשונה מסביבת למידה של פנים אל פנים שבה החשיפה העצמית של המורה מתרחשת באופן ספונטני.


קישור לתקציר המאמר באנגלית    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya