שימוש (לא) הולם במודל הפיני להכשרת מורים: 'קביעת עדויות מבוססת מדיניות'?

Chung, Jennifer. "The (mis)use of the Finnish teacher education model: ‘policy-based evidence-making’?", Educational Research, Jun2016, Vol. 58 Issue 2, p207-219.

רקע

למבחני ההישגים הבין-לאומיים כמו מבחן פיז"ה (Programme for International Student Assessment –  PISA) יש השפעה הולכת וגוברת על מדיניות החינוך ברחבי העולם. השימוש בנתונים אלה יכול לספק בסיס לקביעת מדיניות מבוססת עדויות כדי ליזום רפורמה חינוכית.

פינלנד, הממוקמת במקום גבוה בביצועי תלמידיה במבחן פיז"ה, ניתנת לעתים קרובות כדוגמא לחינוך יעיל והוגן. המורים והכשרת המורים בפינלנד לא רק שזוכים לתשומת לב רבה עבור תפקידם בהצלחתה של המדינה במבחני פיז"ה, אלא הם גם משפיעים על השינוי במדיניות החינוך באנגליה.

הטיעון המרכזי

מאמר זה טוען כי קובעי המדיניות באנגליה שואלים בצורה לא ביקורתית את המודל הפיני להכשרת מורים. הפילוסופיה הפינית והפילוסופיה האנגלית של הכשרת המורים שונות מאוד, והשאלת המודל הפיני להכשרת מורים אינה מתאימה להשקפה אודות הכשרת המורים באנגליה. לפיכך, המדיניות המושאלת הוצאה מהקשרם של הערכים הרחבים יותר והיסודות של החינוך הפיני.

גישה לא שיטתית זו לרפורמה במדיניות חינוך מתעלמת מהעובדה שמדיניות חינוך ו"פרקטיקות מתקיימות בקשרים אקולוגיים האחת עם השנייה ובמערכות אקולוגיות שלמות של פרקטיקות הקשורות זו לזו". לפיכך, מדיניות מושאלת זו של הכשרת מורים אינה מובילה בהכרח לתוצאות ששורטטו בידי קובעי המדיניות ברפורמות.

מקורות העדויות

שתי רפורמות להכשרת מורים באנגליה משמשות כדי לתאר את הטבע הבעייתי של שאילת מדיניות לא ביקורתית: רפורמת בית הספר להתפתחות מקצועית (University Training Schools) – המשורטטת ב'מסמך הלבן' של ממשלת אנגליה (The Importance of Teaching)  – והתכנית ללימודי תואר שני בהוראה ובלמידה (Master’s in Teaching and Learning).

מאמר זה מציב זה לצד זה את שני כיווני המדיניות הללו עם המודל הפיני של הכשרת מורים, תכנית מבוססת מחקר שבה כל המועמדים נדרשים להשלים תואר שני. הסתירות שנחשפו מניתוח זה מדגישות ביתר שאת את הפרקטיקות המפולגות של הכשרת המורים באנגליה ובפינלנד, או את המערכות האקולוגיות השונות לגמרי. נידונות גם עדויות לשאילת מדיניות חינוכית במסגרות אחרות.

מסקנות

שתי הרפורמות, הן רפורמת התואר השני בהוראה ובלמידה הן רפורמת המסמך הלבן, מתעלמות מ"המערכת האקולוגית" המקיפה את הכשרת המורים הפינית. לימודי התואר השני בהוראה ובלמידה (MTL) מבוססי בית הספר מנוגדים ללימודי התואר השני (MA) מבוססי המחקר של המורים הפיניים.

בדומה, הסכימה של בתי הספר להתפתחות מקצועית, המבוססת על בתי ספר מאמנים הפועלים בשותפות עם אוניברסיטאות בפינלנד, מנוגדת בחוזקה ליתר רפורמות המסמך הלבן, הסותרות את הפילוסופיות ואת האתוס שמאחורי הכשרת המורים הפינית בהצעה להעביר את הכשרת המורים באנגליה מן האוניברסיטאות.

הניתוח מדגיש את העין הלא ביקורתית שדרכה פוליטיקאים עשויים לראות את תוצאות הסקרים הבין-לאומיים, חיפוש אחר אפשרויות של "תיקון מהיר" במקום להשתמש בעדויות אקדמיות למחקר אודות חינוך ורפורמה בחינוך.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

לאיזו הכשרה זקוקים מורים? מדוע תיאוריה היא הכרחית להוראה טובה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya