שימוש ב-CAPES לחיפוש באינטרנט: מסגרת עבור למידה מווסתת עצמית

Putman, S. Michael; Hathaway, Jennifer I.; Coiro, Julie; Quinn, David J. "Putting on CAPES to search the Internet: A framework for self-regulated learning", Literacy Learning: The Middle Years, Oct2015, Vol. 23 Issue 3, p38-49.

האינטרנט מייצג מקור מידע חשוב עבור תלמידים רבים; אולם מחנכים מביעים חששות לגבי היעדר מומחיות במיומנויות ההכרחיות לחיפוש יעיל ואפקטיבי באינטרנט.

כתוצאה מכך, מורים תרים אחר אסטרטגיות לפיתוח מיומנויות של תלמידים לעריכת חקירה מקוונת.

מאמר זה מציג מסגרת מבוססת עצמית המלמדת תלמידים לבסס הקשר (Context) עבור חקירה, לנקוט פעולה (Action) כדי להשלים משימה המקושרת לשלב החקירה, ליצור תוצר (Product) ולהעריך (Evaluate) אותו כנגד מערך של סטנדרטים (Standards).

מסגרת זו, המכונה CAPES, מייצגת תהליך מובחן שניתן לשלבו בהוראה כדי לתמוך בחקירת תלמידים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

האמונות, הידע והפרקטיקה של המורה לגבי למידה מכוונת עצמית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya