שימוש במילונים ניידים לעומת שימוש במילונים מודפסים: מחקר השוואתי לגבי יכולת התרגום

Khodashenas, Mohammad Reza; Khosrofar, Zahra; Amouzegar, Elaheh. "MOBILE DICTIONARIES VERSUS PRINTED DICTIONARIES: A COMPARATIVE STUDY IN TRANSLATION ABILITY", Modern Journal of Language Teaching Methods, 4.2, 116-123.

מחקר זה ניסה לבחון את ההשפעה של שימוש במילונים מודפסים בהשוואה לשימוש במילונים ניידים למטרות תרגום.

למטרה זו, נבחרו 48 סטודנטים לתואר ראשון בתרגום לאנגלית באוניברסיטה לטכנולוגיה ולמדעים יישומים (Applied Science and Technology University).

הסטודנטים נבחרו בהתבסס על הביצוע שלהם במבחן אנגלית כשפה זרה (TOEFL), שהם עברו כחלק ממחקר זה. המשתתפים הוקצו רנדומלית לקבוצת ניסוי ולקבוצת ביקורת. הטקסט שניתן לשתי הקבוצות לתרגום ניתן כמבחן מקדים.

קבוצת ההשוואה התנסתה בתרגום באמצעות שימוש בתוכנה ניידת של מילון PMD בעוד קבוצת הניסוי התנסתה בתרגום תוך שימוש במילון מודפס של Hezareh. לאחר עשרה מפגשים הועבר לשתי הקבוצות מבחן תרגום שני.

התוצאה הראתה שקבוצת הניסוי עלתה בביצוע שלה על קבוצת הביקורת. תוצאה זו מובילה למסקנה שלשימוש במילונים מודפסים יש השפעה אפקטיבית יותר על יכולת התרגום ועל איכותו בהשוואה לשימוש במילונים ניידים.

ראה גם:

ערכו של מילון רב-מילים להוראת הלשון בסביבה המתוקשבת בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya