שימוש בויקי ליצירת פורטפוליו אלקטרוני שיתופי: יישום בקורס פילוסופיה של החינוך

מקור: יום עיון בנושא WIKI ביולי 2006, מיט"ל.

 

ראו מצגת מצורפת מימין

 

המסגרת:

 קורס חובה לסטודנטים לתואר ראשון בחינוך מדעי וטכנולוגי, הטכניון (קורס פילוסופיה של החינוך).

 מטרה ראשית: לעזור ללומדים לפתח ולעצב את התפיסה חינוכית שלהם לגבי סוגיות כגון:

 • מהן מטרות בית הספר?
 • אלו תכנים יש ללמד בבית הספר?
 • עד כמה יש לערב תלמידים בבחירת התכנים?
 • מהו תפקיד המורה?

 הקשר חברתי: אוכלוסיה הטרוגנית

 פורמט הקורס: מפגשים פא"פ + פעילויות מתוקשבות באתר מלווה קורס

  25-35 סטודנטים בסמסטר.

השיטה:

 • עבודה בקבוצות (3-4 סטודנטים בקבוצה)
 • כל קבוצה בוחרת בית ספר מתוך רשימה
 • לימוד התפיסות החינוכיות מתוך אתרי בית הספר / עלונים (הצהרות)
 • שאילת שאלות חקר לגבי דרכי יישום של התפיסות החינוכיות
 • יום ביקור בבית הספר: איסוף ממצאים (תצפיות בכתה, ראיונות עם תלמידים, מורים ומנהלים)
 • ניתוח הסקת מסקנות ופרסום סיכום קבוצתי באתר
 • השוואה בין בתי ספר (עבודה אישית)

 עבודה קבוצתית: הערך המוסף של הויקי

פורטפוליו אלקטרוני שיתופי:

 • אוסף דפי ויקי לכל קבוצה
 • דף לכל שלב חקר
 • בכל דף מתוקשב: הנחיות, אזור עבודה, אזור משוב, מנחות

הבנייה: הנחיות ייעודיות לכל שלב בדף הויקי המתאים

עריכה משותפת בדפים הקבוצתיים

 •   דפי הויקי פתוחים לכולם
 •   קל להבחין בתרומת הבודד לתוצר הקבוצתי
 • כל פרט נשמר וניתן לשחזור

  הוויקי מספק מידע אודות תרומות הפרטים בקבוצה - מי פעיל? מהי איכות התרומה?

 מאפשר עריכה נוחה אחד של השני ליצירת תוצר אחיד - קוהרנטיות

 סיכום ומסקנות

 • השימוש בויקי ויצירת הפורטפוליו האלקטרוני השיתופי גרמה ל:
 • שיפור איכות התוצר (בהירות המטרות, איכות השאלות, ארגון ואיכות הצגת הממצאים והמסקנות)
 • שקיפות על השיתופיות:
 • מבליט תורמים ו"טרמפיסטים"
 • עשוי לעודד "טרמפיסטים" להפוך לתורמים

 קישורים לויקי  

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya