שימוש בוידאו כדי לאפשר למורים לנתח את ההוראה שלהם

מאת: Tonya Tripp

Tripp, T., & Rich, P. (2012). Using video to analyze one's own teaching. British Journal of Educational Technology, 43(4), 678-704.


לאחרונה, גבר העניין בשימוש בוידאו כדי לסייע לרפלקציה של המורה.

קיים צורך להבין טוב יותר כיצד ובאיזה אופן המורים משתמשים בוידאו כדי לעשות רפלקציה להוראה שלהם.

מטרת המאמר הנוכחי היא לסקור את המחקרים שנערכו בעבר כדי לסייע למחנכים לקבל החלטות מודעות כאשר הם מסתייעים בממצאי ניתוח הוידאו  לבגי תיעוד ההוראה שלהם.

סקירה זו כוללת 63 מחקרים שבהם המשתתפים הקליטו את עצמם מלמדים, בחנו את הביצוע שלהם בוידאו ועשו רפלקציה לגבי הביצוע שלהם.

במאמר זה נידונים מספר ממדים של ניתוח ההוראה באמצעות וידאו שהשתנו על פני המחקרים: סוג המשימות, אופן הסיוע, המידה שבה המורים עשו רפלקציה בעצמם או בשיתוף פעולה עם אחרים, אורך קלטת הוידאו, המדידה ומספר הרפלקציות שנעשו.

מאמר זה מסכם את הממצאים שדווחו ושמתייחסים לכל אחד מממדים אלה ומעלה מספר שאלות שזקוקות לחקירה נוספת.

תובנות של עורכי כתב העת לגבי המאמר הנוכחי :

מה ידוע כבר בנושא זה
* הוידאו הוא מכשיר רב עוצמה לעריכת רפלקציה על-ידי המורה.

* הוידאו מאפשר למורים "לראות" את הפרקטיקה שלהם באופן אפקטיבי יותר.

* מורים שעוסקים ברפלקציה באמצעות וידאו מדווחים שהם נזכרים בהקלטות וידאו קודמות שהראו אותם מלמדים במהלך ההוראה בכיתה, מה שמאפשר להם "לעשות רפלקציה בפועל" באופן אפקטיבי יותר.

מה מאמר זה מוסיף
*סינתזה מאוחדת של הספרות לגבי שימוש בוידאו לצורך ביצוע רפלקציה עצמית של המורה.

* סקירה של הכלים ששימשו כדי להקל על ביצוע הרפלקציה על-ידי המורה באמצעות וידאו והשפעתם על התהליך הרפלקטיבי.

* ששה ממדים שונים שביניהם משתנה המחקר לגבי רפלקציה של מורה שמסתייעת בוידאו.

השלכות לגבי פרקטיקה ו/או מדיניות
* מורים מעדיפים לעסוק בניתוח וידאו לצורך רפלקציה תוך שיתוף פעולה עם עמיתים על פני עשיית רפלקציה לבדם. הם חשים שרוב השינויים המומלצים החשובים ביותר מגיעים מקבוצות שיתופיות אלה.

• תוך תמיכה במחקר שנערך בעבר, מורים מדווחים שהשימוש במסגרת מנחה (כלומר, הבנייה, עריכת רשימות ועקרונות הוראה) מסייעת למקד את הרפלקציה שלהם. אולם, רוב המורים מעדיפים למעשה לבחור את המוקד שלהם בעצמם. על כן, מנהלים צריכים למצוא את האיזון בין השימוש במסגרת רפלקציה שנקבעה מראש לבין הבחירה של המורים במוקד בתוך המסגרת.

* עשיית רפלקציה של מורה שמסתייעת בוידאו מוכיחה שקיים שינוי משוער דרך הממדים שהשתנו (דיווח עצמי, חקר מקרים, מערכי שיעור, ציונים במבחן המקדים ובמבחן שלאחר מכן). אולם, איננו יודעים איזה משילובי הממדים האלה מוביל לשינוי הגדול ביותר או לשינוי המשפיע ביותר. מחקר עתידי יצטרך לבחון את הדרכים שבהן רפלקציה של מורה בסיוע הוידאו יכולה להשפיע באופן שונה על הפרקטיקה של המורה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya