שילוב מולטימדיה בתוכנית הוראה בקרב סטודנטים לחינוך גופני בקורס מדריכי כושר ובריאות

מקור וקרדיט :
יגאל פנחס. לארי קייץ. צילי רז-ליברמן. " שילוב מולטימדיה בתוכנית הוראה בקרב סטודנטים לחינוך גופני בקורס מדריכי כושר ובריאות ", בתוך: החינוך וסביבו – שנתון מכללת סמינר הקיבוצים, ל"ב , תש"ע – 2010, ע"ע 205 -218.
הקורס "מדריכי כושר ובריאות והכשרת קטינים לאימון בחדר הכושר" נלמד בסמינר הקיבוצים ( כמו גם במכללות אחרות) באופן מסורתי ומשלב הרצאות פרונטאליות והדגמות בחדר הכושר. לאחרונה , פותח DVD העשוי לשמש אמצעי הוראה יעיל במהלך הקורס. מטרותיו של אמצעי זה : לסייע לסטודנט בתהליך ההכשרה והלמידה 2. להוות מאגר מידע בזמן העבודה כמדריך בשטח. 3. לאפשר הדגמה והסבר של המדריכים ל"לקוחות" בשטח.
מאמר זה סוקר את מחקר הפעולה שמטרתו ללמוד על "התקליטור "מדריך המולטימדיה השלם לפעילות בחדר הכושר" (פנחס וקייץ, 2008) , כמו גם על תכנית הוראה ייחודית , המשלבת אותו במהלך הוראת הקורס.
תוכנית ההוראה נוסתה בכיתת לימוד במכללה, ובסיומה התבקשו הסטודנטים למלא חות דעת על התקליטור ועל תכנית ההוראה. תוצאות הסקר , הראו, כי חוות הדעת של הסטודנטים על התקליטור הייתה חיובית ביותר, ו-93% מהם שוקלים להמשיך לעשות בו שימוש בעתיד. כן , עולה ממחקר הפעולה, כי תוכנית ההוראה ענתה על ציפיותיהם וצורכיהם של פרחי ההוראה.
המחקר נערך במכללת סמינר הקיבוצים  בשנת תשס"ט ( 2009) והיווה למעשה "מחקר פיילוט" למחקר השוואתי עתידי ( המתבצע בימים אלו) , אשר משווה בין שתי קבוצות לימוד. ההוראה בקבוצה אחת משלבת את התקליטור הנדון , ואילו בקבוצה השנייה נמשכת הלמידה בדרך מסורתית. למחקר יש ערך חלוצי משני היבטים עיקריים: 1. זו הפעם הראשונה שמשולב DVD בתוכנית הוראת הקורס "כושר ובריאות והכשרת קטינים לאימון בחדר הכושר" 2. ככלל, מעטים המחקרים המשלבים מולטימדיה בתחום החינוך הגופני , ומכאן נבע הצורך בפיתוח התוכנית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya