שילוב מולטימדיה במתמטיקה לבית הספר היסודי כדי לשפר את למידת המתמטיקה

מאת: Y. Liu

Liu, Y. (2011). Integrating Multimedia in Elementary Mathematics to Improve Mathematical Learning In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 466-470). Chesapeake, VA: AACE.


פרויקט מחקר זה נועד לתכנן ולפתח שיעורי מתמטיקה במולטימדיה לכיתה ג' כדי לשפר את למידת המתמטיקה של התלמידים ואת התהליך הקוגניטיבי.

במחקר השתמשו במערך מחקר של קבוצה אחת שעברה מבחן לפני הטיפול הניסויי ומבחן אחרי הטיפול הניסויי.

השיעור של מתמטיקה במולטימדיה יושם בינואר 2010 בשתי כיתות ג' שבהן למדו ילדים ממעמד סוציואקונומי נמוך.

נאספו נתונים איכותניים וכמותיים.

נמצא שהמורה והתלמידים שהשתתפו במחקר השיגו ציון גבוה בסקר של Teacher Evaluation Rubric ובסקר של Student Feedback Survey בהתאמה; התלמידים שהשתתפו בפרויקט היו מאוד קשובים להוראת מתמטיקה במולטימדיה; התלמידים המשתתפים השיגו ציונים גבוהים יותר בחידון שנערך במבחן שאחרי הטיפול הניסויי בסוף היישום של מולטימדיה מאשר במבחן שנערך לפני השימוש במולטימדיה.

לפרויקט יש השלכות תיאורטיות ומעשיות מאחר שהוא ניסה להקטין את פער ההישגיות במתמטיקה עבור תלמידים ממעמד סוציואקונומי נמוך.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya