שיטה לניתוח איכויות חשיבה מקצועית

מקור וקרדיט:
צביה לוטן , שרה שמעוני . "שיטה לניתוח איכויות חשיבה מקצועית," בתוך: עירית קופרפברג ( עורכת) , חקר הטקסט והשיח , הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  ע"ע 141-163.
המאמר עוסק בתהליך הפיתוח ובדרכי ההפעלה של שיטה לזיהוי ולבחינה של התפתחויות בחשיבה מקצועית במהלך שיח בעיות. השיטה פותחה במחקרים שבחנו התפתחות חשיבה ורפלקציה במהלך אינטראקציה מקוונת בפורומים, ממוחשבים הממוקדת מקצועיות בין מורות מתחילות , בסדנאות התמחות ( סטאז' ). בכל הפורומים נקטו המנחות מדיניות של מינימום התערבות. בהשוואת קטעי ההשתתפות של המתמחות  בפורום זוהתה אצל כמה מהן במהלך השיח יכולת להבחין בממדים רבים יותר של הבעיות שהועלו, באפשרויות מגוונות לפתרונן ובמסקנות המופקות מניתוחן. ממצאים אלו הושוו עם תיאוריות על התפתחות חשיבה מקצועית, התפתחות חשיבה בהוראה, התפתחות תוצרי חשיבה ולמידה ועוד. בדיאלוג בין הממצאים האמפיריים לתיאוריות פותחה השיטה לבחינת איכויות החשיבה המקצועית. בהפעלת השיטה על קטע מתוך אינטראקציה מקוונת בין מורה טירונית למורות ותיקות נמצא שהטירונית שהעלתה את הבעיה, תיארה לכאורה אירוע בעייתי עם ילד, אך למעשה העלתה בעיה של חשש מאי התאמתה להוראה בשל רגישותה. המורות הוותיקות יצרו בהדרגתיות ובשיתוף פעולה מרחב של התבוננות רפלקטיבית עשירה על הבעיה עם הילד, אך רק דבריהן על רגישותה של הפונה והבטחותיהן שיתרון בצדה לעתיד זכו לתשומת לב. היא חשה מעודדת , אך חשיבה המקצועית לא עלתה באיכותה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya