שיח רפלקטיבי של סטודנטים להוראה בהתמודדותם עם בעיות מתמטיות פתוחות

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002. Achva college of education

מחקר זה בוחן את תהליך התמודדותם של סטודנטים להוראת מתמטיקה עם בעיות מתמטיות פתוחות.

שאלות המחקר: כיצד רפלקציה משפיעה על אסטרטגיות חשיבה? האם תיאור תהליך החשיבה משפיע (וכיצד? ) על התהליך עצמו. מהו, לדעת המשתתפים תפקיד השיח הרפלקטיבי, שהם השתתפו בו אודות הכשרתם להוראה?

מסקנות

במחקר לא תוכנן תפקיד מרכזי לשיח הרפלקטיבי, אך התברר, כי דיווח על הפעילות, שתוכנן כקוגניטיבי, לא ממלא את תפקידו בלי צירוף רב-שיח רפלקטיבי של המשתתפים על תהליך החקר. הצורך לתעד ולתאר את תהליכי החשיבה גרם לנחקרים להשתמש במונחי קוגניציה באופן מודע. השיח גרם לחשיבה מסודרת מובנת יותר של הסטודנטים שהשתתפו בניסוי. השיח הגביר את מוכנותם של הסטודנטים לרב-כיווניות של תהליך החקר כדבר טבעי, שנובע מגיוון דרכי הגישה לבעיה והחשיבה של המתמודדים עם סיטואציה מתמטית פתוחה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya