שיח הוראה מפורשת

קרדיט: צוות צפונט, תרגום: דבי קורתי

 מקור:

Christine Edwards-Groves (2004 ). Connecting Students To Learning Through Explicit Teaching, http://www.myread.org/explicit.htm

 

המאמר דן בתרבות הוראה-למידה עדכנית בחינוך לשוני, הדורשת מן המורים הוראה מכוונת מטרה, רלוונטית ומוגדרת. כיום ברורה יעילות ההוראה המפורשת והשפעתה על הוראת השפה. ההבנה מה זו הוראה מפורשת מכוונת את המורים להבנות את הסביבה הלימודית, בהתחשב בהשפעת האינטראקציות החברתיות על רכישת השפה.

שיח בכתה בה מתקיימת הוראה מפורשת מאפשר לתלמידים לעשות הבחנה בין מה שעקרי וחשוב לשיעור זה, לבין מה שנלמד וניתן להשתמש בו בטקסטים אחרים ובסיטואציות לימודיות אחרות.

שיח הוראה מפורשת מונע מהתלמידים את משחקי הניחוש (למה בדיוק התכוון המורה?) ומעניק לתלמידים הזדמנות להשקיע בלמודים באופן משמעותי יותר, במקום לבזבז אנרגיה "להיכנס אל ראשו של המורה". כאשר נושאי הלמידה לא ברורים דיים ורק מרומזים (בהנחה שהתלמידים מבינים מעצמם), יכולים התלמידים למצוא עצמם לעיתים מבולבלים ובלתי מסוגלים לתפקד.

הנסיון לחבר פיסות של אינפורמציה ששמעו, מבלי שהמורה מכוון אותם בארגון המידע – זוהי משימה קוגנטיבית קשה ליישום.

ההוראה המפורשת נותנת כוח לתלמידים "להכנס לסוד הגדול של מה שמתרחש" והתוצאה הינה הוראה הממוקדת בתלמיד ומכוונת לשונות בין התלמידים.

בהוראה מפורשת חייבים:

·       להכיר את צרכי התלמידים ולזהות את הידע הקודם שלהם.

·       להיענות ללומדים לבצע הוראה ממוקדת לערוך רפלקסיה וסכום לשותפים השונים.

הוראה מפורשת מתבססת על ידע הלומדים כנקודת מוצא ומשתמשת בדרכים שונות כדי לזהות את הידע הזה. המורים חיבים לדעת מה תלמידיהם יודעים ויכולים לעשות, על מנת לתכנן את ההוראה. הוראה מפורשת מתקיימת הן בלמידה במליאה והן בהוראה בקבוצות קטנות הומוגניות ומעודדת תלמידים למלא תפקידים שונים בשיח, העוזרים להם לבנות את משמעות הטקסט דרך שימוש בקריאה, והאזנה ודבור ממוקדים. מלמדים את התלמידים באופן מפורש לחשוב חשיבה רפלקטיבית, אך חשוב לציין, שבהוראה מפורשת לא רק מעודדים את התלמידים לשוחח, אלא גם לייצר שאלות והיגדים בעלי משמעות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya