שיח בעת מצוקה – משא ומתן מטפורי בפתרון בעיות

נקודת המפגש בין הבלשנית לפסיכולוג

ספרם החדש של פרופסור עירית קופרברג, חוקרת שיח וד"ר דוד גרין פסיכולוג קליני מנסה לענות על השאלות הבאות: כיצד נבנית משמעות עם מצוקה? לאילו אתרים לפתרון בעיות פונים אנשים מיוסרים על מנת להציג את בעיותיהם ולדון בפתרונות אפשריים? באיזו מידה מתייחסים אנשי המקצוע לבעיות המוצגות ומסייעים לפונים במציאת פתרונות. פרופסור עירית קופרברג וד"ר דוד גרין חקרו שיח בעת מצוקה באתרים שונים, כמו הרדיו, הקו החם והאינטרנט. המחברים נשענו בעבודתם על מסגרת תיאורטית קונסטרוקטיביסטית –פרשנית, המעוגנת באנתרופולוגיה בלשנית, ניתוח השיחה, חקר הנרטיב ופסיכולוגיה קלינית, בנוסף לניסיונם המקצועי.

המחברים מעלים בספרם שלוש טענות מרכזיות המומחשות באמצעות דוגמאות רבות. הטענה האחת היא שאנשים במצוקה מציגים לעיתים קרובות את בעיותיהם באמצעות שיח נרטיבי מפורט וגם באמצעות מבנים פיגורטיביים מארגנים כמטפורות ודימויים המהווים שתי גרסאות משולבות של המצוקה. הטענה השנייה היא שמבנים פיגורטיביים אלה לעיתים מקדמים את הדיון למציאת פתרון. הטענה השלישית נוגעת למדיה, ולפיה אנשי המדיה משתמשים לעיתים בסיפור של האדם המיוסר ובמבנים הפיגורטיביים שהוא מפיק להעלאת הרייטניג שלהם, ואינם חושבים בהכרח על עזרה.

תוכן העניינים של הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya