שותפות מכללה-שדה (PDS ): המקרה של המסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית בית ברל ובית הספר בבית איזי שפירא

זה למעלה מעשר שנים מתקיים דגם ייחודי של שותפות בתחום החינוך המיוחד בין מוסד אקדמי העוסק בהכשרה להוראה, מכללת בית ברל, לבין השדה, בית הספר בבית איזי שפירא ברעננה. שיתופי פעולה בין מוסדות הכשרה להוראה לבין בתי ספר מתקיימים בעולם כעשרים שנה בדגמים שונים. כשם כולל לדגמים אלה משמש המונח בית ספר לפיתוח מקצועי  PDS )  Professional Development School ) . מטרת העל של מחקר זה היא לבדוק לעומק מודל שותפות אקדמיה-שדה במתכונת PDS , כפי שמתקיים בבית ספר מיוחד.  לבדיקת דגמים של שותפות מכללה-שדה בהקשר של בית ספר מיוחד יש חשיבות מחקרית, שכן לצד מגמת השילוב ממשיכים להתקיים בתי ספר מיוחדים, וההתנסות המעשית בתכניות ההכשרה לחינוך מיוחד מתקיימת גם בהם. הדיווחים על התנסות מעשית בבתי ספר אלה במתכונת של PDS מועטים ביותר.

 נמצא שמבחינת בית איזי שפירא, השותפות היא חלק מן התפיסה הכללית של הארגון והיא עונה על השאיפה "להפיץ את התורה" ולתרום להכשרה מיטבית של אנשי מקצוע בתחום נכויות קשות ומורכבות. במשך השנים התגבשה תפיסה רחבה יותר של השותפות. נוסף על האפשרות לקלוט כוח אדם מיומן לצורך יישום הפרויקט המרכזי של הארגון, ציינו מרואיינים מבית איזי שפירא את השותפות גם כהזדמנות להתחבר לאקדמיה, כאפשרות לחשוף את המורות בבית הספר לידע תיאורטי מעודכן, וכמצב המחייב את המורות בבית הספר לפעול במיטבן מבחינה מקצועית.
מבחינת מכללת בית ברל, השותפות נתפסת בראש ובראשונה כאפשרות הניתנת לסטודנטים להתנסות במקום בעל מוניטין מקצועי. לכך נוסף היבט של נוחות בהפעלת  רכיב ההתנסות בהכשרה, כשכל הסטודנטיות המתמחות בתחום נמצאות בבית ספר אחד. כמו כן השותפות תרמה להתפתחותו של מסלול קידום מקצועי ייחודי עבור פרחי ההוראה, שחלקן יכולות להמשיך לעבוד בבית איזי שפירא במסגרת הסטאז', שאז הן משמשות כמורות-עמיתות, משלימות, בכיתות. בשנים האחרונות שותפות זאת משתלבת עם המגמה הכללית של בית הספר לחינוך של הפעלת ההתנסות במתכונת של בית ספר לפיתוח מקצועי PDS .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya