שאלת הזמינות המקוונת והנוכחות של המרצה בקורסים מקוונים והשלכותיה על איכות הלמידה של הלומדים

מקור וקרדיט :
 
Credence Baker. The Impact of Instructor Immediacy and Presence for Online Student Affective Learning, Cognition, and Motivation, The Journal of Educators Online, Volume 7, Number 1, January 2010
 
 שאלת הזמינות המקוונת והנוכחות של המרצה בקורסים מקוונים והשלכותיה על איכות הלמידה של הלומדים נבדקה במחקרים שנערכו בארה"ב ובאוסטרליה בכמה וכמה קורסים  מקוונים.  חלק מן המחקרים מצא כי לנוכחות המקוונת יש השפעה משמעותית על הלומדים ומחקרים אחרים טענו כי ההשפעה היא לא מובהקת. המחקר הנוכחי ניסה לבדוק את הקשר בין המשתנים הנ"ל, תוך ניסיון לבדוק באופן ספציפי את שאלת המענה והתגובה המקוונת  בקורס מקוון והשפעתם על תהליכים קוגניטיביים ומוטיבציה של הלומדים. במהותה הנוכחות המקוונת של המרצה בקורס מתוקשב אינה רק מילולית אלא מחייבת אותו ליצור נקודות מפגש של אינטראקציה בקטעים שונים של מהלך הקורס. תכנון מראש של האינטראקציה בינו לבין הלומדים חשוב ליצירת המוטיבציה של הלומדים בקורס המקוון.  במחקר הנוכחי השתתפו קרוב ל-700 סטודנטים שלמדו בקורסים מתוקשבים באוניברסיטה. מדובר על אוכלוסיית מחקר שכללה הן סטודנטים לתואר ראשון והן סטודנטים לתואר שני.
ממצאי המחקר מצאו קשר ישיר בין רמת המענה והזמינות של המרצה בקורס ובין איכות הלמידה והמוטיבציה של הלומדים בקורס המקוון. עם זאת, ההשפעה של הנוכחות המקוונת של המרצה היא לא בהכרח בעלת השפעה קבוצתית אלא יותר השפעה פרטנית על המוטיבציה של כל לומד ולומד. מדיווחי הסטודנטים נמצא כי הנוכחות המקוונת של המרצים והשפעותיה החיוביות על הלומדים באה לידי ביטוי בעיקר בקורסים סינכרוניים מקוונים. המשמעות של המחקר היא שקורסים סינכרוניים מקוונים יש להם אפקטיביות גבוהה יותר מבחינת  המוטיבציה של הלומדים הן בשל הנוכחות המקוונת של המרצה והן בשל המשובים שמקבלים הלומדים באופן מיידי.
הבעיה היא ש80% מהקורסים המקוונים באוניברסיטאות ובמכללות הם במהותם קורסים אסינכרוניים. עם זאת, הניסיון של מרצים מנוסים בכמה מכללות בישראל מלמד כי ניתן להתגבר על הבעיה ביצירת נקודות מפגש סינכרוניות גם בקורס אסינכרוני. מדי שלושה שבועות קובע המרצה מפגש סינכרוני עם הסטודנטים בפורום הקורס ובאמצעות תוכנת סקייפ באינטרנט ומנהל דיון מקוון בזמן אמיתי.
 
 
ראה גם :
 
 
 
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya