רפלקציה בהכשרת מורים: סוגיות העולות מסקירה של הספרות העכשווית

Beauchamp, Catherine. "Reflection in teacher education: issues emerging from a review of current literature", Reflective Practice, Feb2015, Vol. 16 Issue 1, p123-141.

רפלקציה הפכה למרכיב מקובל של תכניות להכשרת מורים. אולם המושג זכה לביקורת רבה, בייחוד לגבי תפקידו בשיפור הפרקטיקה המקצועית.

מאמר זה מספק סקירה של הביקורות לגבי רפלקציה, ודיון בגישות שננקטו לגבי רפלקציה בספרות מאז שנת 2005. שתי סוגיות, הקשר וזהות, נחשפו כבולטות בדיונים העכשוויים לגבי רפלקציה.

מתוארות ההמלצות הנובעות מהספרות לגבי הבנה טובה יותר של רפלקציה ועבור הגברת תפקידה בהכשרת מורים, וניתנת פרשנות לגבי ההשפעות האפשריות של אימוץ המלצות מעין אלה בהכשרת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya