רב-ממדיות של מעורבות הורית והישגי ילדים במתמטיקה בטאיוואן: השפעה מתווכת של מסוגלות עצמית במתמטיקה

מאת: Hsin-Yi Kung

Kung, H. -Y, & Lee, C. -Y. (2016). Multidimensionality of parental involvement and children's mathematics achievement in Taiwan: Mediating effect of math self-efficacy. Learning & Individual Differences, 47, 266-273.

המחקר הנוכחי אישר את המבנה (construct) הרב-ממדי של מעורבות הורית בטאיוואן ובחן את ההשפעות הישירות והעקיפות של מעורבות הורית על הישגי תלמידים במתמטיקה, כלומר, את ההשפעה המתווכת של מסוגלות עצמית מתמטית. הועברו שאלונים ל-1,286 תלמידי כיתה ז' במרכז טאיוואן, ונעשה שימוש במודל של משוואה מבנית.

התוצאות הראו שהמודל הרב-ממדי של מעורבות הורית במתמטיקה הכיל שלושה מרכיבים: אמונות וציפיות של ההורים, מעורבות ניהולית (כלומר, הוראת הורים), ומעורבות מבנית (כלומר, משאבים שהורים מספקים לילדיהם). בנוסף, התוצאות הציעו שמעורבות הורית מקושרת בעקיפין להישגים מתמטיים של תלמידים באמצעות השפעות מתווכות של מסוגלות עצמית מתמטית, באופן חלקי או באופן מלא.

המסגרת המושגית והמדדים יכולים לתרום לעבודה עתידית על הורות, כולל מחקר שמתוכנן למפות את המבנים הרב-ממדיים המתארים מעורבות הורית ומחקרים שחוקרים כיצד מעורבות הורית מעצבת את תוצאות הלמידה של מתבגרים צעירים במתמטיקה באמצעות המסוגלות העצמית המתמטית שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מתמטיקה בבית מובילה להישגים בבית הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya