קשיים ואילוצים של מורים שהוכשרו בתכנית הכשרה אלטרנטיבית בארה"ב

Schonfeld, Irvin Sam; Feinman, Samantha J. " Difficulties of Alternatively Certified Teachers", Education and Urban Society, v44 n3 p215-246 May 2012.מחקר זה עקב במשך שבועיים אחר 252 מורים מתחילים בבית ספר ציבורי בעיר ניו יורק.
שבעים אחוזים מהמשתתפים הוכשרו בתכנית הכשרה אלטרנטיבית (בתכנית New York City Teaching Fellows), ויתר המשתתפים היו מורים שהוכשרו בתכנית הכשרה מסורתית.

המורים שהוכשרו בתכנית הכשרה אלטרנטיבית היו צפויים יותר לחוות גורמי לחץ כגון: תקריות אלימות ובעיות בניהול הכיתה.

לא נמצאו הבדלים בחשיפה לקשיים/גורמי לחץ כגון: מבוגרים בעייתיים, בעיות בלמידה של התלמידים, ותלמידים החווים הפרעה רגשית.

אף על-פי שניתן להסביר את ההבדלים בשיעורי החשיפה לגורמי לחץ אלימים על ידי גורמים אחרים (כגון: עבודה בבתי ספר בעלי ביצועים נמוכים ושנות ניסיון), לא ניתן להסביר בכך את ההבדלים בשיעורי ההתרחשות של הבעיות בניהול הכיתה.

למרות זאת, השיעורים המוחלטים הגבוהים של בעיות בניהול הכיתה ושל אלימות בשתי קבוצות המורים היו בולטים ויש להתייחס אליהם.
המחברים מציעים מדדים שיש להפנות לבעיה של שמירה על מורים חדשים מוכשרים.

קישור לתקציר במאגר ERIC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya