קריאת מידע לגבי תופעה מדעית בעמודי אינטרנט השונים במהימנות שלהם: ניתוח תנועת העין

מאת: Lucia Mason

Mason, Lucia; Pluchino, Patrik; Ariasi, Nicola. "Reading information about a scientific phenomenon on webpages varying for reliability: an eye-movement analysis", Educational Technology Research & Development, Dec2014, Vol. 62 Issue 6, p663-685.

מחקר זה בוחן את הפיזור של תשומת הלב הויזואלית של סטודנטים בעת קריאת עמודי אינטרנט תוך שימוש במתודולוגיה של מעקב אחר תנועת העיניים.

המטרה הייתה לבחון האם מידע שהתקבל מתשומת לב דיפרנציאלית תלוי במהימנות של המקור והאם המאפיינים האינדיבידואליים של ידע קודם הספציפי לנושא ואמונות אפיסטמיות ממתנים את ההתנהגות הויזואלית במהלך הקריאה. נבחן גם ידע עובדתי לאחר הקריאה.

ארבעים ותשעה סטודנטים קראו ארבעה עמודי אינטרנט המספקים מידע מילולי וגרפי לגבי התוקף האוניברסלי של דוגמה מרכזית בביולוגיה מולקולרית, שהשתנו מבחינת מהימנותם.

מדדים של קריאה או בדיקה בניסיון הראשון ובניסיון השני שימשו כדי לעקוב אחר עיבוד המידע בתוך כל עמוד.

הממצאים חשפו שהקוראים ערכו הערכה מרומזת של המקור כאשר הם הקדישו זמן רב יותר לבחינת התמונות לגבי מידע מוכר פחות או יותר בגבולות המקור המהימן ביותר במהלך העיבוד המיידי והאוטומטי יותר.

בנוסף, אמונות אפיסטמיות ספציפיות לנושא מיתנו עיבוד זה כאשר קוראים עם אמונות מסייעות יותר לגבי ידע טיפלו יותר במידע שסופק בעמודים שדרשו אבחנה רבה יותר. יתר על כן, הידע העובדתי של הקוראים לגבי הנושא עלה לאחר הקריאה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya