קריאה מדי יום: מסע לקריאה אותנטית

Hudson, Alida K; Williams, Joan A . "Reading Every Single Day: A Journey to Authentic Reading", The Reading Teacher 68.7 (Apr 2015): 530.

מאמר זה מפרט יישום של סדנת קריאה בידי מורה לכיתה ב'. המורה סיפקה מסגרת עבודה לקריאה אותנטית תוך שימוש בחמישה מרכיבים של סדנת הקריאה: זמן, בחירה, תגובה, קהילה ומבנה.

המורה מצאה שסדנת הקריאה היא פרקטיקה אפקטיבית מאוד לא רק כדי להגביר את ההנעה של התלמידים לקרוא אלא גם כדי להגביר את יכולות הקריאה שלהם.

התוצאות מראות שמתן זמן מדי יום לקרוא ספרים לפי בחירת התלמידים מוביל לעלייה בהבנה, ברהיטות, באיות ובאוצר המלים של התלמידים, אשר תואם את הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך לגבי למידת שפה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אהבת הקריאה- האמנם ניתן להדבק בה?

קריאת ספרים מרצון בכיתה והשלכותיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya