קריאה לאי-הסכמה בחינוך לאמנות

Skregelid, L. (2020). A call for dissensus in art education! International Journal of Education through Art, 16(2), 161–176

מאמר זה מבקש להגן על הרלוונטיות של מושג אי-ההסכמה (dissensus) מבית מדרשו של הפילוסוף ז'ק ראנסייר, לחינוך לאמנות בפרט, ולהקשרים חינוכיים רחבים יותר בכלל. טענה זו מבוססת על מחקר המתואר במאמר, במהלכו המחברת השתמשה באי-הסכמה כדי לנתח את האופן בו מפגשים של בני נוער עם אמנות עכשווית תורמים לשינוי אופניי ההתבוננות שלהם והתייחסותם ליצירות אמנות ולסביבה המקיפה אותן, כמו גם לשינויים ביחסם לעצמם ולזולתם. שינויים אלה מכונים במאמר "אירועי סובייקטיביזציה".

כיוון שאי-הסכמה נתפסת כתנאי מוקדם לסובייקטיביזציה, מבקשת המחברת לקדם וליזום אי-הסכמה בקרב התלמידים באמצעות חשיפתם הן ליצירות אמנות והן לפרקטיקות חינוכיות הנוגדות את הנורמה ומאתגרות את הצפוי מראש. המאמר מציג את הטענה לפיה אי-הסכמה כאסטרטגיה חינוכית וכמפנה אסתטי בחינוך היא חיונית ואף דחופה באקלים החינוכי העכשווי.

 

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

מי בכלל צריך חינוך לאמנות

לחשוב מחדש על שחרור עם פריירה וראנסייר: למען פדגוגיה ממוקדת בדבר

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya