קורסים משולבים/מעורבים: סקירת ספרות והמלצות עבור מעצבי למידה ומחנכים

Helms, Samuel A. "Blended/hybrid courses: a review of the literature and recommendations for instructional designers and educators", Interactive Learning Environments, Dec2014, Vol. 22 Issue 6, p804-810.


מאמר זה חוקר חלק מהספרות לגבי למידה משולבת/מעורבת ומזהה המלצות עבור אנשי סגל ומעצבי למידה. ההגדרות והמונחים הנידונים כוללים את הדיון לגבי המלים "משולב" ו"מעורב".

הגדרת העבודה עבור המאמר נידונה, אבל המאמר אינו מציע הגדרה סטנדרטית עבור התחום. היתרונות ללמידה באמצעות פורמט מעורב/משולב מזוהים מהספרות וכוללים ציונים משופרים, נשירת לומדים, תקשורת ועבודת צוות.

ההמלצות נידונות בארבע קטיגוריות רחבות: (א) לוח זמנים ללמידה מקוונת וללמידה פרונטלית, (ב) תקשורת, (ג) תוכן הקורס, ו-(ד) המלצות אחרות.

המאמר מסתכם בקריאה למחקר עתידי לגבי למידה מעורבת/משולבת ובוחן מהו האופן הטוב ביותר להבנות קורסים מעורבים/משולבים מנקודת מבט של עיצוב למידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya