קוים מנחים להערכה של תוכנית חלופית לקבלת תעודת הוראה

מאת: J. Denton
מקור וקרדיט:
Denton, J, ET AL., (2008). Assessment benchmarks for an alternative certification program, Journal of the National Association for Alternative Certification, 3(2), 28-42.
מילות מפתח: הכשרה חלופית
המאמר תורגם , סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ , מכון מופ"ת.
החלופה המתוקשבת המואצת, הנסקרת במאמר זה, מאפשרת לבעלי תואר אקדמי להשיג תעודת הוראה להוראה בתיכון(כיתות ח' – יב') במשך 18 חודשים. זהו מסלול הכולל תוכנית לימודים מקוונת, התנסויות בשדה וחונכות משולמת לאורך שנה. המאמר מציג חמישה תבחינים להערכת היעילות של התוכנית שהופעלו במשך חמש שנים כהערכה מעצבת. התבחינים הם:
שיעור גיוס, התעניינות והגשת בקשות לתוכנית,
שיעור קבלת מועמדים לתוכנית על פי דרישות אקדמיות ואישיותיות, 
תהליך שיבוץ המתקבלים בבתי הספר בשיתוף עם אנשי משאבי אנוש ומנהלי בתי הספר,
ממועמדים למורים מוסמכים לאחר עמידה במבחנים נדרשים,
שיעור ההתמדה בהוראה בשנה השנייה של המורים המוסמכים  
תבחינים אלה סיפקו מידע כמותי לתהליכי הערכה שנתיים שפותחו ויושמו במהלך הפעלת התוכנית.
בבסיס התוכנית המוצגת במאמר מצויה התיאוריה המסבירה למידת מורים מזווית ראיה מצבית או סוציו-תרבותית (Zhao,2005), שלפיה ההתכשרות להוראה כוללת אינטראקציות עם אחרים בסביבתם החברתית, סביבה שבה רוכשים ידע, כשירויות, שפה, ערכים ודיספוזיציות של אותה קבוצה. המתכשר להוראה משיג באמצעות משאבי תרבות אלה משיג חברות בקבוצה (Vasquez, 2006). לפי תפישה זו תפקיד המורה נבנה בתהליך חברתי מתפתח (Zhao,2005). לאור זאת מובנת החשיבות הרבה המיוחסת  להתנסויות מעשית ראשונית ומתקדמת ולסטאז'. מרכיבים אלה יכולים להתקיים בתכניות חלופיות או בתכניות מסורתיות ומחזקים את דעת הכותבים שזהו המרכיב היחיד החשוב ביותר בהכשרה.
המאמר מציג את תוצאותיו של מחקר הערכה חמש-שנתי של התוכנית שנערך על פי התבחינים שנמנו לעיל ואת השלכותיו.
ביבליוגרפיה
Vasquez, O.A.  (2006). Cross-national explorations of sociocultural research on learning, In: J, Green & A. Luke, (Eds.), Rethinking learning: What counts as learning and what learning counts, Review of Research in Education 30. Washington, DC: AERA.
Zhao, Y.  (2005). Alternative certification for science teachers: Policy and context, PP at the meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Dallas, TX.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Vasquez, O.A.  (2006). Cross-national explorations of sociocultural research on learning, In: J, Green & A. Luke, (Eds.), Rethinking learning: What counts as learning and what learning counts, Review of Research in Education 30. Washington, DC: AERA.
Zhao, Y.  (2005). Alternative certification for science teachers: Policy and context, PP at the meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Dallas, TX.

yyya