פרקטיקות מנהיגות חינוכית בקרב מנהלי בתי ספר יהודיים בישראל ובארה"ב

Glanz, J., Shaked, H., Rabinowitz, C., Shenhay, S., Zaretsky, R. (2017). Instructional leadership practices among principals in Israeli and US Jewish schools. International Journal of Educational Reform, 26(2), 132-153

אחת הציפיות ממנהלי בתי ספר היא שהם ישמשו כמנהיגים חינוכיים. לפיכך, בחרו כותבי המאמר לבחון תפיסות והתנהגויות של מנהיגות חינוכית בקרב מנהלי בתי ספר בישראל ובארה"ב. החוקרים השתמשו במתודולוגיות משולבות: באמצעות שאלונים וראיונות, הם אספו מידע מ-90 מנהלים מכל מדינה.

ממצאי המחקר מצביעים על כך שמנהלי בתי ספר בארה"ב הראו רמות גבוהות יותר של מנהיגות חינוכית מאשר המנהלים בישראל. הסיבה לכך היא, ככל הנראה, משום שהמנהלים בארה"ב הושפעו יותר מן הספרות הקיימת בנושא מנהיגות חינוכית. כמו כן, בשתי המדינות מנהלות הראו רמות גבוהות יותר של מנהיגות חינוכית מאשר מנהלים. לטענת החוקרים, ההסבר להבדל המגדרי טמון בכך שלנשים שהשתתפו במחקר היה ניסיון רב יותר כמורות בכיתה מאשר לגברים. לפיכך, הגורם המנבא רמת מנהיגות חינוכית גבוהה הוא למעשה "שנים של ניסיון הוראה קודם". החוקרים מציעים שבמידה ובתי ספר מעוניינים במנהלים בעלי רמת מנהיגות חינוכית גבוהה, עליהם לבחור במנהלים בעלי הניסיון הנחוץ בהוראה בכיתות.

לאור מחקרם, מציעים החוקרים מספר דרכים להדגשת חשיבות נושא המנהיגות החינוכית בקרב מנהלים בשתי הארצות. למשל, בעקבות ממצא שעלה מן המחקר לפיו רק מיעוט מן המשתתפים דווח על כך שתכניות ההכנה לניהול הכינו אותם כראוי לעבודתם, ממליצים החוקרים למובילי תכניות הכנה למנהלים לשים דגש על נושא המנהיגות החינוכית. כמו כן, הם מציעים למנהלים שיעברו התפתחות מקצועית נוספת במגוון פרקטיקות של מנהיגות חינוכית כגון אימון מנהלים ופיתוח תכניות למידה.

 

לקריאה נוספת:

מבט רענן על מנהלים בבתי ספר ציבוריים בארה"ב – תוצאות סקר לאומי של מורים ומנהלים

להוביל למידה: תפקידם של מנהיגים בית-ספריים בתמיכה בהתפתחות מקצועית מתמשכת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya