פרקטיקה של הוראה משולבת: סקירה של הספרות האמפירית אודות אימוץ ושימוש של מרצים בכלים מקוונים בהוראה פנים אל פנים

תאריך: 29-08-2018

Brown, Michael Geoffrey. Blended instructional practice: A review of the empirical literature on instructors' adoption and use of online tools in face-to-face teaching. Internet & Higher Education, Oct2016, Vol. 31, p1-10.

מרצי מכללות ואוניברסיטאות משלבים באופן גובר והולך כלים מקוונים בגישות הוראה פנים אל פנים, כך שההוראה המשולבת (blended instruction) צפויה להפוך ל"מודל המסורתי החדש" (Ross & Gage, 2006 , p. 168; Norberg, Dziuban, & Moskal, 2011; Watson, 2008).

עם זאת, פחות מ-5% מהספרות אודות שילוב בהשכלה הגבוהה חוקרת פרקטיקה אקדמית (כגון הוראה, תכנון קוריקולרי, התפתחות מקצועית והכשרה להוראה; Torrisi-Steele & Drew, 2013). דיון זה מדווח על התוצאות של סקירה שיטתית של הספרות אודות אימוץ ושימוש של חברי סגל בכלים מקוונים עבור הוראה פנים אל פנים.

זוהו שש השפעות החוצות את הספרות: אינטראקציות של חברי סגל עם טכנולוגיה, עומס עבודה אקדמי, סביבה מוסדית, אינטראקציות עם סטודנטים, עמדות ואמונות המרצים כלפי הוראה והזדמנויות להתפתחות מקצועית. זוהו החוזקות והמגבלות של הספרות וכיוונים עתידיים למחקר אודות מערכות סוציו-טכניות של הוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מניעים וחסמים מוסדיים לאימוץ למידה משולבת בקרב סגל אקדמי בהשכלה הגבוהה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?