פרחי הוראה לקדם יסודי ותיעוד עצמי בוידאו

Laparo, Karen M.; Maynard, Christine; Thomason, Amy; Scott-Little, Catherine.( 2012). "Developing Teachers' Classroom Interactions: A Description of a Video Review Process for Early Childhood Education Students," Journal of Early Childhood Teacher Education, v33 n3 p224-238 .

המאמר מתאר את תהליך ההערכה מבוסס סרטי וידאו שנועד להקנות משוב והנחייה לפרחי הוראה המוכשרים לתפקידי חינוך בגיל הקדם יסודי בארה"ב. פרחי ההוראה המיועדים לתפקידי בגילאי הקדם יסודי מתעדים ומצלמים את עצמם בהתמחות המעשית בשדה ואחרי כן נפגשים עם המורים המאמנים ומורי המורים שלהם יחד עם עמיתיהם לקורס על מנת לדון ולנתח את אירועי הלמידה והאינטראקציות בגני הילדים או בכיתות היסוד. התהליך המתואר הוא חלק אינטגרלי כיום מפרויקט CLASS בארה"ב.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

הדגמה ויזואלית לעומת הדגמה טקסטואלית בלמידת פרחי הוראה - ממצאי מחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya