פרדיגמת החינוך: החוליה החלשה

מחקרים מראים כי אחוז גדל והולך של האוכלוסייה בארץ אינו מקבל את הכלים או את התנאים להתמודדות בעולם מודרני. רמת ההישגים של ילדי ישראל במבחנים בינלאומיים נותרת ירודה ביותר. נחוצה תפיסה חדשה של מהות החינוך, המושתתת על הבנת העולם שאנו חיים בו היום. תפיסה זו צריכה להתבסס על כמה עקרונות מרכזיים, המשולבים ותלויים זה בזה ( ליאת בן דוד) .

למאמר המלא של ד"ר ליאת בן דוד

ראה גם :
תבונה טכנולוגית – האינטליגנציה הנשכחת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya