פלטפורמה של למידה מקוונת: יתרונות וחסרונות לגבי ניהול זמן

Indreica, Elena-Simona. "E-LEARNING PLATFORM: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES ON TIME MANAGEMENT', eLearning & Software for Education, 2014, Issue 3, p236-243.

למידה מקוונת (e-learning) דורשת מהלומדים שתהיה להם היכולת לפעול בזמן שלהם, לעבד מידע, כמו גם לתכנן את משאבי הזמן.

פלטפורמות של למידה מקוונת כוללות כלים שיכולים לשפר את התנהגות ניהול הזמן, באמצעות תהליך של קביעת מטרות, פיקוח על הפרקטיקות של ניהול הזמן, וקבלת משוב.

מערך מחקר זה מכוון לזהות את ההיבטים של למידה מקוונת שיכולים לשפר את ניהול הזמן עבור הסטודנטים באוניברסיטה שנרשמו לקורסים מקוונים. המחברים גם דנים בחסרונות שיש ללמידה מקוונת על ניהול הזמן.

המחברים התחילו מההנחה המרכזית שלשימוש בפלטפורמת Moodle ללמידה מקוונת יש השפעות יעילות על אסטרטגיות ניהול הזמן.

המשתתפים היו סטודנטים ממספר פקולטות באוניברסיטת טרנסילבניה (University Transilvania) שבברסוב (Brasov).

שני שאלונים הועברו:

  • "שאלון לגבי השימוש בפלטפורמה של למידה מקוונת" (המכוון לזהות ממדים כגון: תדירות השימוש, כלים, מספר השעות בשבוע, סוג האפליקציות, מספר הקורסים המקוונים שבהם נכחו ועוד),
  • "שאלון ניהול זמן" – המעריך את התנהגויות ניהול הזמן, כגון: קביעת מטרות וסדרי עדיפות, תכנון וקביעת לוח זמנים, תפיסה של שליטה על הזמן.

 

"שאלון ניהול הזמן" הועבר גם למדגם של סטודנטים שלא נרשמו לקורסים מקוונים, כדי להעריך את ההבדלים בין הסטודנטים שנרשמו לקורסים לבין אלה שלא נרשמו לקורסים לגבי האסטרטגיות של ניהול הזמן.

התוצאות הראו שניהול הזמן של הסטודנטים, שנרשמו לקורסים מקוונים, היה יעיל יותר מאשר של הסטודנטים שלא נרשמו לקורסים מקוונים.

הקשרים היו גבוהים יותר כאשר תדירות השימוש בפלטפורמת הלמידה המקוונת נכללה בניתוח.

התוצאות הראו שלפלטפורמת הלמידה המקוונת יש יתרונות בניהול זמן עבור סטודנטים שהם משתמשים מתקדמים, אבל היא גוזלת זמן מסטודנטים שהם משתמשים מתחילים.

התוצאות מדגישות את העובדה שלא כל הסטודנטים מכירים את השימוש בפלטפורמה ושהם משתמשים באפליקציות מוגבלות שאינן משפרות באופן משמעותי את אסטרטגיות ניהול הזמן שלהם.

הנתונים ממחוון ניהול הזמן גם היו בקורלציה עם המדדים של הישגים אקדמיים, המראים שהישגים אקדמיים מקושרים באופן חיובי עם ניהול זמן יעיל, בייחוד עבור סטודנטים שנרשמו לקורס מקוון.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya