פיתוח מנהיגות קוריקולרית של מורים בהונג קונג

מקור:
 
במדינות שונות בעולם נערכים בשנים האחרונות ניסיונות להגביר את המעורבות של מורים בתכנון הקוריקולרי הבית-ספרי. הנחת היסוד של מדיניות זו היא שהמעורבות של המורים בתכנון תוכניות הלימוד הבית-ספריות היא מרכיב מהותי בהתפתחות המקצועית שלהם. אחד המקומות בהן מיושמת מדיניות זו היא הונג קונג הידועה בזכות מערכת החינוך המתקדמת שלה. המחקר האיכותני הנוכחי בדק את המעורבות של צוותי מורים בתכנון וגיבוש תוכניות לימוד בית- ספריות בכמה וכמה בתי ספר שם. הממצאים נאספו על ידי ראיונות מובנים למחצה וגם על ידי תיעוד בצילום וידאו של התמודדות המורים והשתלבותם בצוותי הפיתוח. ממצאי המחקר מלמדים כי התהליך של התכנון המשולב (PER mode)l מעצים את ההתפתחות המקצועית של המורים המעורבים בתהליך. עם זאת, סבורים, המחברים, כי יש צורך במחקרים נוספים על מנת לבדוק האם יכולים המורים להתמודד עם המורכבות הרבה הכרוכה בתכנון בית-ספרי.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya