פיתוח חקר וביקורתיות אצל מורים מתחילים: תפקידם של דיונים מקוונים

מאת: Adam Unwin

Unwin, Adam. "Developing new teacher inquiry and criticality: The role of online discussions", British Journal of Educational Technology , Nov2015, Vol. 46 Issue 6, p1214-1222.

עבודה זו מתייחסת להתפתחות מקצועית של מורים באנגליה בשנת ההוראה הראשונה שלהם. המאמר מתעניין באופן שבו דיונים מקוונים שהמורים משתתפים בהם כחלק מלימודי התואר השני בהוראה תרמו לתהליך ההתפתחות הזה.

המורים השתתפו בקבוצות חונכות מקוונות אשר הורכבו ממורים מבתי ספר, שלבים (יסודי ותיכון) ותחומי לימוד שונים. הנתונים נאספו דרך הדיווחים של המשתתפים בדיונים המקוונים שנכתבו לקראת סוף השנה הראשונה של ההוראה ומראיונות עם מבחר ממורים אלה בשלב מאוחר יותר של הקריירה שלהם.

נמצא שכתיבה עבור קהל של עמיתים למקצוע על הפרקטיקה המקצועית שלהם איפשרה וטיפחה את הישגי הלמידה של המורים באמצעות הדיונים המקוונים. מורים מתחילים אלו פיתחו קולגיאליות הממוקדת בחקירה, רפלקטיביות ומעורבות ביקורתית עם פרספקטיבות חינוכיות רחבות יותר ולאורך זמן רב יותר.

המחקר מבסס את הטענה שההישגים מהדיונים המקוונים היו תוצאה של תכנון פדגוגי זהיר ברמות רבות. באמצעות הבלטת ההתנסויות המצביות ותחומי ההתענינות של המורים, המחקר איפשר להם 'דרך כניסה' להתחיל להבין את המורכבויות, הדילמות והאסטרטגיות בפרקטיקה המקצועית שלהם ושל אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

גברים לא פעילים כמו נשים בדיון מקוון: הבדלי מגדר באסטרטגיות דיון מקוון מול אסטרטגיות דיון פנים מול פנים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya