פיתוח אוריינות מתמטית בסביבה מתוקשבת

למאמר המלא - ראו קובץ מצורף מימין

המחקר בדק את השפעת קבוצת דיון מתוקשבת (פורום) בגישה מטה קוגניטיבית על פיתוח אוריינות מתמטית.

שאלת המחקר:

האם יימצאו הבדלים באוריינות מתמטית בין תלמידים הלומדים בקבוצת דיון מתוקשבת עם הכוונה מטה –קוגניטיבית וללא הכוונה מטה קוגניטיבית.

אוריינות מתמטית נבדקה בפתרון בעיות סטנדרטיות, המבוססות על תכנית הלימודים ופתרון בעיות אותנטיות המבוססות על בעיות בקונטקסט יומיומי. במחקר השתתפו 86 תלמידי כיתה ז' במשך חמישה חודשים.

השיטה

1. קבוצות דיון מתוקשבות
התלמידים השתתפו בפרויקט של גמב"א במט"ח בו למדו לפתור בעיות לא שגרתיות. כמו כן פעלו בסביבת למידה מתוקשבת, אורייאנית (מערכת תומכת לסביבה מתוקשבת).  תפקיד המורה היה ניהולי וארגוני, בשמירת תרבות שיח, סיוע בבעיות טכניות, עידוד תלמידים להיכנס לפורום ולאשר את קבלת הפתרון.

2. גישה מטה קוגניטיבית
מבוססת על שיטת ה.ש.ב.ח.ה. בה התלמידים שואלים שאלות מטה קוגניטיביות לאורך תהליך פתרון הבעיה:
1.       שאלות הבנה
2.       שאלות הקשר.
3.       שאלות אסטרטגיה
4.      שאלות רפלקציה

בקבוצות שלמדו בגישה מטה קוגניטיבית המורה השתמשה בשאלות מטה קוגניטיביות בקול רם, תוך הסברת חשיבות שאילת השאלות לפתרון הבעיה.

כלי המחקר והליך המחקר:

בתחילת הניסוי ולאחריו התלמידים נבחנו במבחן אוריינות מתמטית.
במהלך המחקר התלמידים פתרו שתי משימות אותנטיות: בעיה ראשונה ("דמי כיס") נפתרה באמצעות נייר ועפרון על ידי ארבעת קבוצות המחקר, ואילו הבעייה השניה ("הפיצה") התלמידים מקבוצות הדיון פתרו דרך הפורום והתלמידים שלא השתתפו בפורום פתרו את הבעיה בנייר ועפרון.

ממצאים:

ממצאי המחקר מראים כי תלמידים שנחשפו לפורום עם הכוונה מטה קוגניטיבית גילו אוריינות מתמטית גבוהה יותר מתלמידים שלא קיבלו הכוונה זו ממצאי המחקר התקבלו בעקבות שיטת ה.ש.ב.ח.ה. המעודדת שאילת שאלות עצמיות במהלך פתרון הבעיה.

מסקנת המחקר היא שלמידה בקבוצת דיון מתוקשבת אינה מספיקה לפיתוח אוריינות מתמטית, יש צורך להבנות שיח מתמטי, לתרגל ולחזק את ה"למידה ההדדית בפורום" (MUTUAL  REASONING)

ממצאי המחקר תואמים מחקרים שמדגישים את החשיבות בשילוב טכנולוגיה מתקדמת ופדגוגיה נכונה, במיוחד שילוב הכוונה מטה קוגניטיבית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya