פורצים גבולות באקדמיה: שילוב למידה מבוססת פרויקטים בהוראה

גולדשטיין, א' וקוזמינסקי ל' (2022). פורצים גבולות באקדמיה: שילוב למידה מבוססת פרויקטים בהוראה. תל אביב: מכון מופ"ת

כיצד מובילים תהליך של חדשנות במוסד אקדמי? איך מאפשרים לחדשנות להתפרס על תחומי הוראה ולמידה שונים? כיצד מחוללים חדשנות היוצרת אדוות במרחב האקדמי והחינוכי? מהו מוקד רלוונטי לחדשנות פדגוגית בהשכלה הגבוהה?

הספר פורצים גבולות באקדמיה: שילוב למידה מבוססת פרויקטים בהוראה מתמודד עם שאלות אלה ואחרות, המלוות כל מוסד חינוכי ואקדמי הנדרש לתהליכי שינוי עמוקים בדרכי הלמידה וההוראה. מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה עומדת בפני אתגר המעבר מגישה פדגוגית מסורתית, המבוססת בעיקרה על הוראה פרונטלית, לגישה הרלוונטית ללומדים ומפתחת אצלם מיומנויות למידה כאורח חיים. מעבר זה אינו פשוט ודורש שינוי תפיסתי בקרב הלומדים, הסגל ומובילי מוסדות חינוך.

הספר משקף תהליך מורכב של חדשנות פדגוגית ברוח זו, שהתרחש במוסד אקדמי ישראלי. חדשנות פדגוגית משמעה שינוי, במכוון או שלא במכוון, של הפרקטיקה הקיימת: של מדיניות, של תוכנית הלימודים ומימושה, של דרכי הוראה והערכה, של חומרי למידה וסביבות למידה.

השאיפה לשינוי נבעה מחוסר נחת באשר לדרכי הלמידה וההוראה, שהיו ברובן פרונטליות וממוקדות מרצה. הרצון להעמיק למידת חקר ממוקדת לומד ולקדם למידת צוות הוא בליבת הבחירה בפדגוגיה של למידה מבוססת פרויקטים. תהליך השינוי החל בהובלתה של הנהלת המוסד בכיוון 'מלמעלה למטה', אבל במהלכו התרבו יוזמות 'מלמטה למעלה', כשחברי סגל אימצו מגוון של פדגוגיות ממוקדות לומד. פדגוגיות אלה שילבו למידה מבוססת פרויקטים (Project-Based Learning; PBL) בהוראת הקורסים. למידה מבוססת פרויקטים היא גישה קונסטרוקטיביסטית המעודדת תלמידים לעסוק בנושאים בעלי משמעות עבורם תוך חקירה ועשייה שיתופית עם עמיתים. אומנם גישת ה-PBL אינה חדשה, אך שילובה בהוראת הקורסים במוסדות להכשרת מורים אינו שכיח בקרב חברי הסגל, ובכך היא מהווה חדשנות פדגוגית עבורם.

הספר נכתב על ידי 12 חוקרים וחוקרות חברי רשת המחקר שהקימה רשות המחקר של המכללה. בספר מוצגים מחקרים המבוססים על ניסיון זה ואשר נוגעים בארבעה היבטים:

  1. ההיבט הארגוני בהובלת תהליך החדשנות הפדגוגית.
  2. ההיבט של חברי הסגל המאמצים את החדשנות.
  3. ההיבט של הסטודנטים שחוו לראשונה למידה כזו.
  4. ההיבט המערכתי להפצת החדשנות הפדגוגית.

הספר נועד לאנשי חינוך וביניהם מובילי מוסדות חינוך, המעוניינים להוביל תהליכים של חדשנות פדגוגית ברמת הפרט וברמת הארגון, ולסחוף איתם קהילות של לומדים וסגלי הוראה.

ד"ר אולז'ן גולדשטיין חוקרת בתחומים שילוב גישת למידה מבוססת פרויקטים בהוראה ותהליכי הפצת חדשנות במוסדות חינוך, שילוב טכנולוגיות מידע בחינוך ובהכשרת מורים, ניתוח שיח, חקר רשתות חברתיות, הערכת תוכניות להכשרת מורים ועוד. בעבר שימשה ראש בית הספר ללימודים מתקדמים וראש רשות המחקר במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע.

פרופ' לאה קוזמינסקי חוקרת בתחומים לקויות למידה ולקויות שפה, פיתוח שפה, סנגור עצמי, חקר פדגוגיות חדשניות, הבניית זהות מקצועית בהוראה וגישות להכוונה עצמית בהכשרה להוראה. בעבר שימשה כראש רשות המחקר במכון מופ"ת, וכן מילאה מגוון תפקידים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, כולל ראש בית הספר ללימודים מתקדמים. משנת 2010 ואילך היא מכהנת כנשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע.

לקניית עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חדשנות פדגוגית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya