פורטפוליו דיגיטלי כמכשיר להערכה עצמית עבור סטודנטים להוראה של הגיל הרך: תהליך למידה מתמשך

Ronit Ben Hemo. "Digital Portfolios as a Self-Assessment Tool for Early Childhood Pre-service Teachers: An Ongoing Learning Process". 

פורטפוליו דיגיטלי מהווים כלי אפקטיבי להערכת הפרקטיקה של פרחי הוראה.

נמצא כי שיטה זו מגבירה את איכות הרפלקציה של הסטודנטים לגבי הוראה.

אולם, הסטודנטים ממעיטים לעתים קרובות בערכו של הפורטפוליו הדיגיטאלי בהתפתחות המקצועית שלהם.

מחקר זה בוחן את תהליך הלמידה המעורב בהכנת פורטפוליו דיגיטאלי על ידי סטודנטים להוראה של הגיל הרך.

המחברת השתמשה בראיונות מובנים למחצה כדי להבין כיצד הסטודנטים בחרו את החומרים ומה הם למדו לגבי ההוראה שלהם עצמם שנמדדה כנגד סטנדרטים של ביצוע שנדרשו לתכנון הפורטפוליו.

נמצא כי סטודנטים רבים בחרו חומר המאשר את התפיסות העצמיות שלהם.
אולם, זוהתה גם גישה רפלקטיבית יותר, שבה הסטודנטים למדו לגבי הקשיים והאתגרים שלהם בפרקטיקת ההוראה שלהם.

הקלטות וידאו של אפיזודות הוראה תמכו בעמדה ביקורתית יותר, בעת שהשימוש בחומרים ויזואליים וכתובים תמך בהערכה עצמית המבוססת על רעיונות שגובשו מראש לגבי היכולות.

ממצאים אלה מציעים שהמנטורים במכללה מקדישים תשומת לב זהירה לשימושים בחומרי אודיו, חומרי וידאו, חומרים ויזואליים וחומרים כתובים בפורטפוליו, ושהם הופכים את השימוש של הסטודנטים בחומרים שונים אלה לפיגום כדי לתמוך ברפלקציה אמיתית שיכולה לשפר את ההוראה שלהם.


ראה גם:
תיעוד למידה בעזרת פורטפוליו מתוקשב: מדריך עזר למרצים במכללה

השימוש בתלקיט מתוקשב בבתי ספר בחו"ל

הפורטפוליו הדיגיטאלי - רעיון טוב שנכשל בשלב הביצוע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya