פדגוגיה מקוונת מנקודת מבטם של אנשי חינוך בגיל הרך: אתר "ניתוח אירועים מחיי הגן"

מקור:
הרצאה במושב "דגמים להכשרה בסביבה מתוקשבת" שהתקיימה בכנס "גולשים באינטרנט 6", מכון מופ"ת, 31.5.05

למצגת המקורית  - ראו קישור מימין

האפשרויות שעולם האינטרנט פתח בפני הגננת הן רבות. לטענת המחברת בדידותה של הגננת בשטח מצטמצמת בגלישתה ברשת. דרכי ההוראה, תכניה ומקורותיה הורחבו ושונו בהשפעת אמצעי טכנולוגי זה. האתר "ניתוח אירועים מחיי הגן" נולד במטרה להציע לעוסקים בחינוך בגיל הרך (גננות, סטודנטים להוראה, מתמחים) התבוננות מקצועית ומעמיקה בדילמות המעסיקות גננות דרך ניתוח אירועים.

בנוסף לכך, מהווה האתר כלי מרכזי בסדנאות ההוראה וההתמחות במכללה. הסטודנטים מתבקשים לדון בפורום באירועים המוצגים, לקרוא את הפריטים הביבליוגראפיים המצורפים ולהוסיף התייחסות מקצועית וביקורתית. בהמשך התהליך, עליהם להעלות אירועים שלהם, אשר מהווים בסיס לדיון נוסף. עליהם להגיב לדברי חבריהם, כך שקול הקבוצה כולה נשמע, בניגוד לשיעור רגיל, שבו חלק בלבד משתתף באופן פעיל.

מטרות האתר

 1. סיוע ביצירת הקשר בין התיאוריה ובין ההתנסות בשדה.
 2. הרחבת מאגר הידע של העוסקים בגיל הרך.
 3. פיתוח קבוצות דיון בנושאים רלוונטיים.
 4. קישור לאתרי אינטרנט ומפגש זמין ונגיש לחומרי למידה ולמאמרים.

מדוע אירוע?

 • לידע סיפורי יש עוצמות.
 • אירוע מציב בפני הסטודנט והמחנך את הקשיים והאתגרים איתם עשוי להתמודד עם עבודתו.
 • אירוע יוצר קשר ישיר בין התיאוריה לבין המעשה.
 • האירוע מסייע לעידוד התהליך הרפלקטיבי.
 • האירוע מקדם למידה משמעותית.
 • האירוע מעודד גיבוש עמדה מקצועית יעילה.

האתר בנוי בצורה בהירה ונוחה לשימוש וקריאה.
הוא כולל שני פרקים עיקריים:

ניתוח אירועים: הנושאים המוצגים – דרכי ביטוי של ילדים, דרכי עבודה של הגננת,  נושאים רבים ומגוונים הכוללים התייחסות לדרכי עבודתה של הגננת, לביטויי התנהגות של ילדים, לתקשורת עם הורים, למידה בגיל הרך וכדומה.
העקרונות החינוכיים הבאים לידי ביטוי נגזרים מתיאוריות שונות, כגון: תיאורית ההשתנות הקוגניטיבית ,למידה תואמת התפתחות, תיאורית האינטליגנציות המרובות ועוד.
מומחי המכללה נתרמים להגשת עזרה וייעוץ, על פי תוכן האירוע .
ניתוח כל אירוע מורכב מתיאור האירוע, תיאור הלבטים והשאלות, התייחסות המקצועית ובסיום מוצגים מספר פריטים ביבליוגראפיים וכן אתרים בהם ניתן למצוא חומר נוסף.

בפרק אירועים לדיון, מוצגות סיטואציות שונות המתרחשות בגן הילדים, לעתים בפועל ולעתים במחשבה.
הסיטואציות מופיעות תחת כותרת, אולם ללא פירוט כל הנושאים העולים בעקבותיהן. הן כתובות בקצרה, כך שכל אחד מהגולשים יכול להתחבר ולהוסיף פרטים הקרובים לליבו. מטרת הדיון סביב הסיטואציות היא להעלות דרכים אלטרנטיביות ויצירתיות לפיתרון ולהעלות למודע תהליכים שלעתים הינם בלתי מודעים. לאחר איסוף התייחסויות שונות ומגוונות, יתגבשו האירועים לגוף ידע, אשר מוצג באתר בפרק: "ניתוח אירועים".

כוונת יוצרי האתר, להרחיב את המאגר הקיים, על ידי הצגת אירועים שמועלים על ידי פרחי הוראה וניתוחם והן על ידי הגולשים.

  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  ניתוח אירועים החיי הגן

  פורסמה ב 02/11/2017 ע״י פדאיל לילי
  מה דעתך?
yyya