עקרונות מנחים לגיבוש תכנית הכשרת מורים התנסותית

מקור וקרדיט:
 
Loughran , John . Fred Korthagen,. Tom Russell.   "Teacher education that makes a difference," in Cheryl , J. Craig and Louise F. Deretchin ( Editors ). Imagining a renaissance in teacher education,   Rowan & Littlefield Education. 2008 .
 
 
המאמר הנוכחי , שנכתב כפרק מסכם בקובץ המאמרים החדש של פרופסור Cheryl , J. Craig מונה את העקרונות החשובים של התנסות שצריכים להיות בסיס לכל ניסיון לגבש תכנית לימודים משמעותית בהכשרת מורים. מחברי המאמר, מן המובילים בתחומי הכשרת המורים בעולם מציעים עקרונות פדגוגיים לשידוד מערכות בתחומי הכשרת המורים. העקרונות הפדגוגיים המוצעים מבוססים על ניסיונם החיובי  והמצטבר של המחברים עם מערכות הכשרת המורים באוסטרליה, הולנד וקנדה. בין העקרונות ניתן למצוא אבחנות משמעותיות כגון : למידת פרחי הוראה מחייבת כיום העתקת הדגש מתוכנית הלימוד למצבי התמודדות של הסטודנט להוראה , למידת פרחי הוראה צריכה להיות מחוזקת על ידי מחקר עצמי שלהם, למידת פרחי הוראה מחייבת קשר שוטף והדדי בין הלומדים לבין עמיתיהם בשטח ( תמיכת עמיתים). למידת פרחי הוראה היא ביסודה מסכת של צבירת ידע והתנסות שיש בה יסודות מתנגשים ומתחרים כל הזמן (Loughran , John . Fred Korthagen,. Tom Russell).

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אשמח לקבל את המאמר המלאכמו כן ברצוני לדעת אם הספר המלא נמצא במרכז המידעתודהבלהה

  פורסמה ב 12/11/2008 ע״י בלהה בשן

  שלום בלהה,הספר נמצא במרכז המידע הבין מכללתי במכון מופ"ת. ניתן לעיין או לצלם.http://infocenter.macam.ac.cil

  פורסמה ב 16/11/2008 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya