עקרונות אתיים ואתיקה מקצועית של המורה (האיגוד המקצועי של החינוך בפינלנד)

יוספסברג בן-יהושע, ל' ושפרלינג, ד' (עורכים) (2020). "עקרונות אתיים ואתיקה מקצועית של המורה" (האיגוד המקצועי של החינוך בפינלנד). בתוך: אסופת קודים בנושא אתיקה של אנשי חינוך והוראה. תל אביב: מכון מופ"ת

האיגוד המקצועי של החינוך בפינלנד פרסם קוד אתי העוסק באתיקה המקצועית של חבריו. מחברי הקוד קובעים כי מקצוע ההוראה מבוסס על ההנחה שמורים הם מומחים, שמונו למשימה מיוחדת על ידי החברה ועברו הכשרה נדרשת ברמה גבוהה כדי להכינם למשימה זו. לפיכך, המורים נדרשים לבצע את מטלותיהם, להפגין רמה גבוהה של סטנדרטים אתיים בכל מצב: גם אם המטלות תהיינה לרוב מורכבות ובלתי ניתנות להגדרה מדויקת, או אם תידרש קבלת החלטות מהירה. הכרחי שהחברה תוכל לסמוך על האנשים המבצעים תפקיד זה ברמה גבוהה של מסוגלות מקצועית.

לאסופת הקודים המלאה בהוצאת מכון מופ"ת

לקריאה נוספת

עקרונות אתיים טובים אינם מהווים תחליף לכישורים מקצועיים נחותים, וכישורים מקצועיים טובים אינם מהווים תחליף להעדר עקרונות אתיים. אי לכך, תחושת האחריות של מורים מחייבת אותם לשים לב תמיד לרמת הכישורים המקצועיים שלהם ולגלות רגישות מיוחדת בהתמודדות עם סוגיות אתיות ומוכנות לקיים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה מקצועית בפתרון מצבים אלו.

כל דיון באתיקה במקצוע ההוראה דורש הבחנה בין נושאים אתיים וחוקיים. החובות הבסיסיות ותחומי האחריות של מורים מוגדרים לפי החקיקה והנורמות הרלוונטיים, בעוד שתוכני ההוראה מפורטים בתוכנית הלימודים. אולם בניגוד לכך, האתיקה של המקצוע אינה מבוססת על אכיפה או פיקוח חיצוני אלא על תובנה פנימית של מחויבות מוסרית הקשורה לעבודה. נקודת פתיחה מרכזית לעקרונות אתיים המנוסחת בקוד זה היא הגדרת האו"ם לזכויות האדם.

תוצאות מלאכת המורה נראות לרוב רק לאחר פרק זמן ארוך יחסית, בחוויות למידה חיוביות המקדמות למידה מתמשכת לאורך החיים. למורים עשוי להיות תפקיד מרכזי הן ביצירת חוויות למידה חיוביות הן בחיזוק ההערכה עצמית של לומדים. מכאן, שעבודת המורה טומנת בחובה מתן הזדמנויות לצמיחה, להוראה וללמידה לרווחת הלומדים.

זאת ועוד, מצופה מן המורים לעמוד בדרישות החברה בנוגע להשגת מטרות ההוראה. מורים רבים מחויבים במהלך עבודתם לדאוג לנושאים, שהם אינם יכולים להיות אחראים בלעדיים להם.

למורים יש כוח רב ואחריות בנושאים הקשורים להערכת לומדים למשל, ורק על ידי הפנמה מלאה של עקרונות אתיים הם יכולים להימנע מניצול עמדתם בנוגע לכך.

מלאכת ההוראה צריכה לכלול התחשבות והערכה אתית של המטרות והמניעים האישיים של הפרט. במובן זה מטרות הקוד האתי המקצועי למורים הן לפענח ולקדם את המשמעות של "מה נכון" מבחינה אתית, מה שהיווה תמיד חלק ממלאכת החינוך.

ערך האדם

הבסיס לעקרונות האתיים המנוסחים כאן הוא היחס לכל אחד כאדם בעל ערך. מכך עולה כי יש להתייחס לכל ילד, תלמיד או סטודנט כאדם בעל יכולת חשיבה ולמידה. יש לכבד את ערך האדם ללא הבדל מין, נטייה מינית, חזות חיצונית, גיל, דת, מצב חברתי, מוצא, דעה, כישורים או הישגים.

יושר לב

יושר לב הוא ערך מרכזי בהוראה, כאשר ההוראה כוללת הנחיית לומדים במפגשיהם עם סביבתם ועם החיים עצמם. גישה מבוססת-מחקר לנושאים אלו דורשת דיון כן וחיפוש אחר האמת. כנות כלפי האני וכלפי אחרים וכבוד הדדי בכל האינטראקציות עם אנשים אחרים הם חלק מבסיס עבודת המורה.

הוגנות

הכרחי שהוגנות תתקיים באופן דומיננטי בכל אינטראקציה עם לומדים כפרטים וכקבוצות ובכל הפעילויות בקהילה המקצועית. תשומת לב מיוחדת יש לתת לקידום שוויון להיעדר משוא פנים ולהימנעות מאפליה והעדפה על פני אחרים. הוגנות תשלוט גם בחלוקת זכויות וחובות, בניהול סכסוכים ופגיעות ובהערכת לומדים.

זכויות ומחויבויות

מורים זכאים לאחוז בדעות ובערכים משלהם, אך בהוראה שלהם עליהם לפעול על פי תחומי האחריות במקצוע זה ולפי הנורמות המקצועיות, כלומר בהתאם לחקיקה הרלוונטית ולתוכנית הלימודים.

תרגום: ד"ר עמליה רן

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya